Store kjønnsforskjeller i husholdningenes økonomiske likestilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store kjønnsforskjeller i husholdningenes økonomiske likestilling

8. MARS: En kartlegging blant Finans Norges medlemmer viser at det er store kjønnsforskjeller når det kommer til hvem som styrer familiens økonomi og påtar seg økonomiske forpliktelser. – Vi mener at begge parter bør ha en god oversikt over familiens økonomi, låneforpliktelser, hvordan felles eiendeler er forsikret og hvordan man er sikret i alderdommen, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Bilde av Idar Kreutzer, Finans Norge
Idar Kreutzer, Finans Norge

Finans Norge ønsker at finansnæringen skal bidra aktivt for å skape mer økonomisk likestilling.

Det er først og fremst den enkelte families ansvar å sørge for at begge parter er godt kjent med familiens økonomiske disposisjoner, forpliktelser og risiki.

– Vi mener det er uheldig at kjønnsforskjellene med hensyn til økonomi er så store i norske familier. Ofte gjøres nok valg kun av gammel vane. Men det er viktig at alle har god oversikt over familiens økonomiske forpliktelser og rettigheter, sier Kreutzer.

Kartlegging i medlemsbedriftene

Mange av Finans Norges medlemsbedrifter har allerede igangsatt tiltak for å få mer bevissthet rundt problemstillingen. Høsten 2019 ble det tatt et felles initiativ for å kartlegge om det er mulig å gjøre noe i fellesskap. Blant annet er alle standardkontrakter som benyttes i bank gjennomgått for å se om teksten kan bidra til ulikhet. Alle kontraktstekster er nå rettet slik at de skal være kjønnsnøytrale.

Bransjeanbefaling

– For å motivere våre medlemmer til å bidra til bedre økonomisk likestilling i husholdningene, har vi utarbeidet en bransjeanbefaling for hva våre medlemmer kan gjøre , sier Kreutzer.

Anbefalingene sier blant annet at man skal unngå bevisst eller ubevisst diskriminering i produktene og tjenestene som tilbys, bevisstgjøre kundene og søke å gi kundene samme informasjon uavhengig av hvem som tegner forsikring eller er hovedlåntaker.

– Som organisasjonen for forsikringsselskaper, banker og pensjonsforetak kan vi gjøre et lite bidrag, og disse bransjeanbefalingene kan være en bevisstgjøring for de av medlemmene våre som ikke allerede er i god gang med arbeidet for økonomisk likestilling, avslutter Idar Kreutzer i Finans Norge.

Bransjeanbefaling økonomisk likestilling

Kunnskap og oversikt over egen økonomi og finansiell sårbarhet er viktig for den enkeltes evne til å gjøre gode valg. Dette gjelder også i familieforhold. Det er viktig at kunnskapen og oversikten over en families privatøkonomi er likt fordelt mellom...

illustrasjonsbilde av treklosser med kvinnetegn, erliktegn og mannstegn

Hvem er finansminister i norske familier?

8. MARS: Menn eier 80 prosent av alle privateide aksjer på Oslo Børs. Menn er hovedlåntaker på 70 prosent av alle norske boliglån. Menn betaler 68 prosent av alle forsikringer i Norge. Det er mannen som er finansminister i norske husholdninger. Penger er en...

Derya Incedursun fra Nordea (t.v.) og Ingjerd Blekeli Spiten fra DNB. Foto.
Derya Incedursun fra Nordea og Ingjerd Blekeli Spiten fra DNB diskuterer økonomisk likestilling i Finanslunsj.

– For å motivere våre medlemmer til å bidra til bedre økonomisk likestilling i husholdningene, har vi utarbeidet en bransjeanbefaling for hva våre medlemmer kan gjøre.