Positivt med norsk tilslutning til International Platform on Sustainable Finance

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positivt med norsk tilslutning til International Platform on Sustainable Finance

Finans Norge mener det er positivt at Norge har sluttet seg til nettverket International Platform on Sustainable Finance (IPSF). Nettverket, som ble etablert i oktober 2019 av EU og en rekke andre land, skal bidra til å dreie privat kapital i en mer bærekraftig retning.

Med Norges tiltreden, består nettverket nå av relevante myndigheter fra Argentina, Canada, Chile, India, Indonesia, Kenya, Kina, Marokko og Sveits, i tillegg til EU. Det vil være Finansdepartementet som representerer Norge i nettverket.

Nettverket vil særlig fokusere på arbeidet med å utvikle klassifiseringssystem (taksonomier) for bærekraftige aktiviteter, i tillegg til grønne merkeordninger og rapportering på bærekraft og klimarisiko. Internasjonal koordinering og samarbeid på dette området vil kunne bidra til å gjøre det enklere for investorer å identifisere grønne investeringsmuligheter globalt.

Agathe SchjetleinFinans har sentral rolle i det grønne skiftet

– Finansmarkedene har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.

– For å nå målene i Parisavtalen, er det nødvendig med billioner i investeringer i bærekraftig infrastruktur. Gjennom å utveksle ideer og praksis og koordinere initiativer kan nettverket øke effekten av nasjonale og regionale initiativer. Vi er derfor veldig positive til at Norge nå også deltar i dette viktige nettverket, sier Schjetlein.