Ny rapport viser hvordan en kan effektivisere hvitvaskingsarbeidet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny rapport viser hvordan en kan effektivisere hvitvaskingsarbeidet

Forside rapport.
Forsiden til EBFs nye rapport om hvitvasking.

European Banking Ferderation (EBF) laserer tirsdag en rapport med anbefalinger for å styrke arbeidet mot hvitvasking. Harmonisering, styrking av myndighetene, samarbeid og en smartere jobbing, er fire faktorer EBF trekker fram for å lykkes i arbeidet med hvitvasking.

– Hvitvasking er i vesentlig grad et grensekryssende problem. Det er dermed også et problem som må løses i samarbeid med de landene vi har økonomisk samhandel med. Vi ser derfor positivt på de forslagene EBF nå presenterer for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, understreker Atle Roaldsøy, fagsjef for hvitvasking i Finans Norge.

Finans Norge har deltatt i arbeidet med de anbefalinger EBF presenterer tirsdag morgen. Rapporten peker på fire områder som må utvikles for å kunne møte hvitvaskingsproblemet mer effektivt.

  • Harmonisering: Større grad av harmonisering av reguleringen av hvitvasking i det indre marked.
  • Styrke myndighetene: Styrke den felles institusjonelle arkitekturen i det indre markedet for bedre tilsyn og etterforskning.
  • Samarbeid: Muliggjøre effektivt samarbeid og informasjonsdeling mellom alle relevante parter på tvers av landegrensene.
  • Smart jobbing: Bruke nye verktøy og teknologier som kan forbedre granskningsprosessene.

I rapporten pekes det på 20 konkrete tiltak på disse temaene. Det er ventet at EU-kommisjonen kommer med sin handlingsplan mot hvitvasking i slutten av mars måned.

Atle Roaldsøy

Atle Roaldsøy

advokat/fagdirektør

975 53 756 Atle.Roaldsoy@finansnorge.no