Norges Bank kutter styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank kutter styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent

graf, renteutvikling

Norges Bank har besluttet i et ekstraordinært møte den 19. mars å redusere styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent. 

Sentralbanken skriver i en pressemelding at situasjonen i norsk økonomi har forverret seg ytterligere siden Norges Bank satte ned styringsrenten forrige uke. Norges Bank sier at uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig.  

Banken legger vekt på at lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Videre argumenterer sentralbanken at når tiltakene for å begrense smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere.

Norges Bank skriver at løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten. Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.

Neste ordinære rentemøte er 6. mai, med pressekonferanse og offentliggjøring av rentebeslutning 7. mai.