Oppdatert livsforsikringsstatistikk fra Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppdatert livsforsikringsstatistikk fra Finans Norge

Det innbetales stadig mer midler til innskuddspensjon og kapitalen til forvaltning i innskuddspensjon er voksende. Dette gjelder både kapital relatert til nåværende og tidligere arbeidsforhold. 

Kapitalen vokser

Forsikringsforpliktelsene for privat tjenestepensjon utgjør 707 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Av dette utgjør aktive innskuddsordninger i underkant av 190 milliarder kroner, en økning på 26% sammenlignet med 2018. Tilsvarende utgjorde kapitalen i pensjonskapitalbevis 107 milliarder kroner, en økning på 33% i samme tidsrom.

Egen pensjonskonto

Utviklingen i innskuddspensjonsmarkedet underbygger betydningen av å få egen pensjonskonto raskt på plass.

Innføring av egen pensjonskonto planlegges fra 2021. Finans Norge støtter innføring av egen pensjonskonto, og jobber for tiden aktivt med å bygge ny infrastruktur.