IFRS9 – ESMA og EBA kommenterer utlånsvurderinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

IFRS9 – ESMA og EBA kommenterer utlånsvurderinger

European Security and Market Authority (ESMA) og European Banking Authority (EBA) har onsdag 25. mars kommet med nye uttalelser knyttet til IFRS9. 

ESMA publiserte 25.3.2020 en uttalelese knyttet til regnskapsmessig behandling av utlån i lys av Covid-19 situasjonen. ESMA mener blant annet den prinsipp-baserte regnskapsstandarden IFRS9 innehar tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne reflektere de spesielle omstendighetene knyttet til Covid-19 utbruddet. ESMA sier videre at utstedere bør vurdere effekter av lettelser og økonomiske støttetiltak når utstedere foretar regnskapsmessige vurderinger. ESMA kommenterer også  spørsmål knyttet til fraregning (derecognition) i situasjoner hvor utlån endres (modification), og synes å legge til grunn at midlertidige tiltak i forbindelse med Covid-19 ofte som ikke i vesentlig grad endrer lånets verdi, sannsynligvis ikke vil medføre fraregning. Videre påpekes det at man bør se på hele utlånets levetid for å vurdere om det har vært en vesentlig økning i kredittrisiko (SICR) og gir mer veiledning til dette. ESMA har koordinert sin uttalelse med tilsvarende uttalelse av 25.3.2020 fra EBA (European Banking Authority).

I EBAs  uttalelse vises det til den oppståtte situasjonen og EBA sier blant annet:

In this regard, the EBA sees the need to clarify a number of aspects on the functioning of the prudential framework, with the aim to provide clarity to the EU banking sector on how to handle in a consistent manner, aspects related to (i) the classification of loans in default, (ii) the identification of forborne exposures and (iii) the accounting treatment.

I uttalelsen erkjennes det at det vil i nåværende situasjon kunne være svært krevende for utstedere å gjøre grundige dybdeanalyser knyttet til utlån, og EBA gir flere veiledninger til sentrale regnskapsmessige vurderinger knyttet til IFRS9 og vurderinger av utlån.

IFRS 9 – vurderingsregler utlån

Den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger.

IFRS9 – uttalelse fra Bank of England

I forbindelse med Covid-19 har Bank of England 20. mars 2020 publisert en uttalelse knyttet til IFRS som vi mener er relevant også for norske banker. Finans Norge forstår blant annet uttalelsen slik at i den grad man kan utarbeide gode (reasonable and supportive) prognoser bør man også ta hensyn til sjokkets midlertidighet samt effekter av myndigheters økonomiske støttetilta...