IFRS 9 Financial Instruments – vurderinger utlån/BoE 26. mars 2020

Gå til hovedinnhold
Publisert:

IFRS 9 Financial Instruments – vurderinger utlån/BoE 26. mars 2020

Den internasjonale regnsapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger. I forbindelse med Covid-19 og de regnskapsmessige vurderinger som banker må gjøre ved regnskapsavleggelser, har det kommet uttalelser fra flere internasjonale organer.

Finans Norge har tidligere oppsummert og referert til uttalelser fra Bank of England (BoE), European Central Bank (ECB) og European Banking Authority (EBA). Finans Norge mener det vil være relevant å se hen til disse uttalelsene ved regnskapsavleggelsene.  

BoE har også 26. mars 2020 publisert en ny uttalelse knyttet til IFRS9. BoE antar at myndigheters økonomiske tiltak vil vedvare gjennom den nåværende perioden hvor det er begrenset aktivitet, og legger til grunn at det antagelig vil være begrenset med informasjon tilgjengelig for å foreta grundige vurderinger i nåværende periode. BoE er også opptatt av at en eventuell overestimering av ECL (estimated credit loss) kan gi svært uheldige konsekvenser. Vedlagt i et eget annex til uttalelsen gis mer detaljerte vurderinger knyttet til behandling av utlån.

BoE minner for øvrig også om bankenes adgang til å søke om å benytte en overgangsperiode, for kapitaldekningsformål, for innregning av eventuelle nærmere definerte tap som følger av IFRS9 – inkludert effekt av tap som har oppstått etter 1.1.2018. Dette vil isolert kunne gi positive effekter for den formelle kapitaldekningen. Finans Norge nevner at vi for øvrig forstår det slik at denne muligheten også er tilgjengelig for norske banker.

IFRS 9 – vurderingsregler utlån

Den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger.

IFRS9 – uttalelse fra Bank of England

I forbindelse med Covid-19 har Bank of England 20. mars 2020 publisert en uttalelse knyttet til IFRS som vi mener er relevant også for norske banker. Finans Norge forstår blant annet uttalelsen slik at i den grad man kan utarbeide gode (reasonable and supportive) prognoser bør man også ta hensyn til sjokkets midlertidighet samt effekter av myndigheters økonomiske støttetilta...