Frivillige omsorgsarbeidere får yrkesskadeforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Frivillige omsorgsarbeidere får yrkesskadeforsikring

Justisdepartementet har utvidet den særskilte yrkesskadeforsikringsordningen til også å gjelde enkelte frivillige som bistår i helse- og omsorgssektoren.

Utvidelsen innebærer at også en del frivillige som bistår helse- og omsorgstjenesten, etter nærmere bestemmelser, heretter får dekning tilsvarende den som gis vanlige arbeidstakere som er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. I rundskrivet fra Justisdepartementet framgår det hvem som omfattes av ordningen.

Deltakere i oppdrag som for eksempel redningstjeneste, øvelse og ettersøksoppdrag er fra før dekket av en særskilt yrkesskadedekning i regi av Statens pensjonskasse. Men nå utvides altså denne ordningen til å gjelde flere grupper.

Organisasjoner som har slike frivillige mannskaper må føre registrert oversikt over hvem som deltar i slikt arbeid.

Se mer i rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet (regjeringen.no)