03

Gå til hovedinnhold

03

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Forslag til nytt OMF-regelverk, EUs kapitalkravsregelverk, revisjon av Solvens II og skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit er bare noen av de 55 sakene som er omtalt. Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norge-medlemmer. Andre må ha abonnement for å kunne lese.

Hvordan skape finansiell motstandskraft i økonomiske krisetider?

Har folk i Europa tilstrekkelig finansiell motstandskraft til å håndtere de økonomiske utfordringene som koronakrisen medfører? Hva betyr det å ha kompetanse i personlig økonomi i økonomiske nedgangstider? Bli med på gratis online-seminar tirsdag 24. mars i...

Logoen til EBF

Mer enn 600 000 har behandlingsforsikring

Antallet som har behandlingsforsikring var ved utgangen av fjoråret 615 000, en økning på 62 000 sammenlignet med året før. Rundt 550 000 har behandlingsforsikring dekket via sin arbeidsgiver, og dette utgjør cirka 20 prosent av de sysselsatte i Norge. Det går fram av statistikken over helseforsikring som nå er klar. Denne statistikken omfatter også kritisk sykdom-forsikring...

Vi bygger ikke etikk med rettssaker

Nei, finansbransjen bygger ikke etikk med rettssaker. Verken generelt eller når det gjelder forbrukslån, slik Forbrukerrådet hevder i et innlegg i Dagens Næringsliv 8. mars. Det skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård i Dagens Næringsliv fredag 13. mars.

Den norske naturskadeordningen – under vurdering og endring

Den lovregulerte norske naturskadeforsikringsordningen er under vurdering og endring. Et offentlig utvalg har foreslått strukturelle og gjennomgripende endringer i form av ny modell. I siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift omtaler fagdirektør Øyvind Flatner i Finans Norge visse mer organisatoriske sider av ordningen på denne bakgrunnen.

Niende klasse i Kristiansand vant NM i Pengequiz 2020

Klasse 9 ved Samfundet skole i Kristiansand gikk helt til topps etter en spennende NM-finale onsdag 11. mars. De konkurrerte mot 83 andre ungdomsskoleklasser spredt over hele Norge, fra Hammerfest i nord til Lyngdal i sør. Mer enn 2.500 elever deltok.

Bilde av klassen som jubler over seieren
Klasse 9 ved Samfundets skole i Kristiansand vant NM i pengequiz 2020

Mer enn 7 prosent vekst i kortbruk

Tall fra Nets og Vipps AS viser at i februar ble det gjennomført 162,7 millioner kortkjøp, en vekst på 7,6 prosent i forhold til februar 2019. Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for 51,6 milliarder kroner, en økning på 7,9 prosent...

Kortterminal

Ny rapport viser hvordan en kan effektivisere hvitvaskingsarbeidet

European Banking Ferderation (EBF) laserer tirsdag en rapport med anbefalinger for å styrke arbeidet mot hvitvasking. Harmonisering, styrking av myndighetene, samarbeid og en smartere jobbing, er fire faktorer EBF trekker fram for å lykkes i arbeidet med...

Forside rapport.
Forsiden til EBFs nye rapport om hvitvasking.

EUs arbeid med bærekraftig finans

Bærekraft står høyt på agendaen i EU, og finansmarkedene har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. Arbeidet med bærekraftig finans er derfor en prioritet i arbeidet med EUs kapitalmarkedsunion og et sentralt verktøy for å nå EUs nye mål om et kutt i klimagassutslipp på minst 50 prosent innen 2030 og for bærekraftig vekst. Les Line Asker, fagdirektør bærekraft i...

Store kjønnsforskjeller i husholdningenes økonomiske likestilling

8. MARS: En kartlegging blant Finans Norges medlemmer viser at det er store kjønnsforskjeller når det kommer til hvem som styrer familiens økonomi og påtar seg økonomiske forpliktelser. – Vi mener at begge parter bør ha en god oversikt over familiens økonom...

Bilde av Idar Kreutzer, Finans Norge
Idar Kreutzer, Finans Norge

SpareBank 1 BV har gode erfaringer med digital eiendomshandel - forenkler og effektiviserer boligkjøpsprosessen

Digitaliseringen av det norske samfunnet skyter fart - og digital eiendomshandel er siste tilskudd av tjenester i regi av finansnæringens infrastrukturselskap Bits. – Erfaringene så langt har vært utelukkende positive, sier administrerende direktør i...

Foto. To menn.
Rune Fjeldstad (til venstre), administrerende direktør i SpareBank1 BV, sammen med Tom Erik Nyborg, prosjektleder for digital eiendomshandel.

Hvordan står det til med likestillingen i finanssektoren?

8. MARS: Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser...

Mann og kvinne-symboler. Illustrasjonsbilde.

Fakta og myter om kvinner og menn i finans

8. MARS: I mange sammenhenger fremstilles finansnæringen både som mannsdominert og som likelønnsversting. Men stemmer dette bildet med virkeligheten? Det er på tide å avkrefte, men kanskje også bekrefte noen av mytene om finans.

Statistikk og nøkkeltall for nyregistrerte biler

Hvor stor andel av bilene som ble registrert i Trøndelag i fjor var el-biler? Hvilke forsikringsselskap er størst på de enkelte bilmerkene? Trafikkforsikringsforeningens (TFF) nye statistikk gir deg svar på bl.a. dette. Tallene kommer fra TFFAuto, TFFs...

Grav med fylker og drivstoff. Illustrasjonsbilde.

Finans Norge frykter utilsiktede strengere kapitalkrav for norske banker

Finans Norge mener det er overraskende at Finanstilsynet ikke følger opp Finansdepartementets konklusjon om endret arbeidsdeling mellom pilar 1-kapitalkrav og pilar 2-kapitalkrav. Den endrede arbeidsdelingen følger av norske kapitalkravtilpasninger i forbindelse med at EUs kapitalkravsregler trådte i kraft i norsk rett fra årsskiftet. 

Mer privatøkonomi på timeplanen

Med innføringen av nye læreplaner fra høsten, lover utdanningsmyndighetene at skoleelevene skal lære mer om personlig økonomi. Håpet er at mer kunnskap skal gjøre nordmenn bedre rustet til å styre unna gjeldsproblemer. Det skriver Dine Penger, som har snakket med både Hilde Elisabeth Johansen i Finans Norge, NAV og tidligere kunnskapsminister, nå finansminister, Jan Tore...

Rekordmye forsikringssvindel avslørt

Det er avslørt mer forsikringssvindel enn noen gang før. Til sammen ble det avdekket svindel for nesten en halv milliard kroner i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Gransker dokument med lupe. Illustrasjonsbilde.

Nå kommer sykkeltyvene

Erstatningene etter sykkeltyverier har aldri vært høyere enn i 2019. Utbetalingene økte med 23 prosent fra året før til over 100 millioner kroner, viser Finans Norges tall over forsikringsmeldte tyverier.

Flere sykler. Illustrasjonsfoto.
Gjennomsnittlig erstatning for en sykkel er 8 000 kroner. Foto: Glowoconcept/Adobe Stock Photo.