03

Gå til hovedinnhold

03

Tilbud om kompetanseutvikling digitalt

På oppfordring fra Finans Norge har BI snudd seg rundt og kan tilby en egen midlertidig nettside for næringen hvor læringselementer vil bli gjort kostnadsfritt tilgjengelig for bedriftene og de ansatte i finans. – Dagens situasjon gjør digital læring svært...

Illustrasjonsbilde: En laptop og en kaffekopp på et kjøkkenbord

Kritisk til endringsforslag til hvitvaskingsloven

Finans Norge er kritisk til deler av Finanstilsynets forslag om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. I høringssvaret pekes det bl.a. på at det blir en vesentlig utvidelse av hvilke forsikringsavtaler som skal omfattes av hvitvaskingsbestemmelsen.

Geir Bergskaug ny styreleder i Finans Norge

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug er valgt til ny styreleder i Finans Norge. Han overtar etter Turid Grotmoll fra Fremtind.

Geir Bergskaug. Foto.
Geir Bergskaug. Foto: Sparebanken Sør.

Behov for helhetlig og politisk koordinert klimatilpasning

Klimarelaterte skader med skader på private og offentlige bygninger og kritisk infrastruktur øker og koster samfunnet mange milliarder per år. Hvor mye vet ingen. Et bredt spekter av lover og regler blir truffet av klimaendringene med dertil like mange...

Veltet tre over hus. foto.
Mia Ebeltoft,i Finans Norge, påpeker behovet for forebygging av naturskader og koordinert arbeid med klimatilpassning. Kronikken var første gang publisert på bygg.no 19. mars 2020.

Oppdatert livsforsikringsstatistikk fra Finans Norge

Det innbetales stadig mer midler til innskuddspensjon og kapitalen til forvaltning i innskuddspensjon er voksende. Dette gjelder både kapital relatert til nåværende og tidligere arbeidsforhold. 

IFRS 9 Financial Instruments – vurderinger utlån/BoE 26. mars 2020

Den internasjonale regnsapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger. I forbindelse med Covid-19 og de regnskapsmessige vurderinger som banker må gjøre ved regnskapsavleggelser, har det kommet uttalelser fra flere internasjonale organer.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Forslag til nytt OMF-regelverk, EUs kapitalkravsregelverk, revisjon av Solvens II og skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit er bare noen av de 55 sakene som er omtalt. Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norge-medlemmer. Andre må ha abonnement for å kunne lese.

IFRS 9 – vurderingsregler utlån

Den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger.

Hvordan skape finansiell motstandskraft i økonomiske krisetider?

Har folk i Europa tilstrekkelig finansiell motstandskraft til å håndtere de økonomiske utfordringene som koronakrisen medfører? Hva betyr det å ha kompetanse i personlig økonomi i økonomiske nedgangstider? Bli med på gratis online-seminar tirsdag 24. mars i...

Logoen til EBF

Mer enn 600 000 har behandlingsforsikring

Antallet som har behandlingsforsikring var ved utgangen av fjoråret 615 000, en økning på 62 000 sammenlignet med året før. Rundt 550 000 har behandlingsforsikring dekket via sin arbeidsgiver, og dette utgjør cirka 20 prosent av de sysselsatte i Norge. Det går fram av statistikken over helseforsikring som nå er klar. Denne statistikken omfatter også kritisk sykdom-forsikring...

IFRS9 – uttalelse fra Bank of England

I forbindelse med Covid-19 har Bank of England 20. mars 2020 publisert en uttalelse knyttet til IFRS som vi mener er relevant også for norske banker. Finans Norge forstår blant annet uttalelsen slik at i den grad man kan utarbeide gode (reasonable and supportive) prognoser bør man også ta hensyn til sjokkets midlertidighet samt effekter av myndigheters økonomiske støttetilta...

Vi bygger ikke etikk med rettssaker

Nei, finansbransjen bygger ikke etikk med rettssaker. Verken generelt eller når det gjelder forbrukslån, slik Forbrukerrådet hevder i et innlegg i Dagens Næringsliv 8. mars. Det skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård i Dagens Næringsliv fredag 13. mars.

Den norske naturskadeordningen – under vurdering og endring

Den lovregulerte norske naturskadeforsikringsordningen er under vurdering og endring. Et offentlig utvalg har foreslått strukturelle og gjennomgripende endringer i form av ny modell. I siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift omtaler fagdirektør Øyvind Flatner i Finans Norge visse mer organisatoriske sider av ordningen på denne bakgrunnen.

Niende klasse i Kristiansand vant NM i Pengequiz 2020

Klasse 9 ved Samfundet skole i Kristiansand gikk helt til topps etter en spennende NM-finale onsdag 11. mars. De konkurrerte mot 83 andre ungdomsskoleklasser spredt over hele Norge, fra Hammerfest i nord til Lyngdal i sør. Mer enn 2.500 elever deltok.

Bilde av klassen som jubler over seieren
Klasse 9 ved Samfundets skole i Kristiansand vant NM i pengequiz 2020

Mer enn 7 prosent vekst i kortbruk

Tall fra Nets og Vipps AS viser at i februar ble det gjennomført 162,7 millioner kortkjøp, en vekst på 7,6 prosent i forhold til februar 2019. Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for 51,6 milliarder kroner, en økning på 7,9 prosent...

Kortterminal

Ny rapport viser hvordan en kan effektivisere hvitvaskingsarbeidet

European Banking Ferderation (EBF) laserer tirsdag en rapport med anbefalinger for å styrke arbeidet mot hvitvasking. Harmonisering, styrking av myndighetene, samarbeid og en smartere jobbing, er fire faktorer EBF trekker fram for å lykkes i arbeidet med...

Forside rapport.
Forsiden til EBFs nye rapport om hvitvasking.

EUs arbeid med bærekraftig finans

Bærekraft står høyt på agendaen i EU, og finansmarkedene har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. Arbeidet med bærekraftig finans er derfor en prioritet i arbeidet med EUs kapitalmarkedsunion og et sentralt verktøy for å nå EUs nye mål om et kutt i klimagassutslipp på minst 50 prosent innen 2030 og for bærekraftig vekst. Les Line Asker, fagdirektør bærekraft i...

Store kjønnsforskjeller i husholdningenes økonomiske likestilling

8. MARS: En kartlegging blant Finans Norges medlemmer viser at det er store kjønnsforskjeller når det kommer til hvem som styrer familiens økonomi og påtar seg økonomiske forpliktelser. – Vi mener at begge parter bør ha en god oversikt over familiens økonom...

Bilde av Idar Kreutzer, Finans Norge
Idar Kreutzer, Finans Norge

SpareBank 1 BV har gode erfaringer med digital eiendomshandel - forenkler og effektiviserer boligkjøpsprosessen

Digitaliseringen av det norske samfunnet skyter fart - og digital eiendomshandel er siste tilskudd av tjenester i regi av finansnæringens infrastrukturselskap Bits. – Erfaringene så langt har vært utelukkende positive, sier administrerende direktør i...

Foto. To menn.
Rune Fjeldstad (til venstre), administrerende direktør i SpareBank1 BV, sammen med Tom Erik Nyborg, prosjektleder for digital eiendomshandel.

Fakta og myter om kvinner og menn i finans

8. MARS: I mange sammenhenger fremstilles finansnæringen både som mannsdominert og som likelønnsversting. Men stemmer dette bildet med virkeligheten? Det er på tide å avkrefte, men kanskje også bekrefte noen av mytene om finans.