Veksten i forbrukslånsmarkedet bremser opp, økende grad av mislighold

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Veksten i forbrukslånsmarkedet bremser opp, økende grad av mislighold

Norske banker oppnådde et godt samlet resultat i 2019, og veksten i forbrukslånsmarkedet har bremset opp. Likevel opplever flere banker som opererer i dette markedet økt mislighold og tap. Det melder Finanstilsynet i Resultatrapport for finansforetak 2019.

Finanstilsynet skriver i en pressemelding at veksten i det norske forbrukslånsmarkedet har bremset opp etter flere år med sterk vekst. Fra utgangen av 2018 til utgangen av 2019 er utlånene i Norge redusert med 2,6 prosent. Justert for salg av misligholdte porteføljer var tolvmånedersveksten 1,6 prosent.

Til tross for betydelige salg av problemporteføljer til andre finansforetak, økte omfanget av misligholdte forbrukslån til 11,0 prosent ved utgangen av 2019, skriver Finanstilsynet. Dette er 3,7 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av 2018.

– Veksten i mislighold i forbrukslånsmarkedet kan være et resultat av innstramminger på regelverket, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Fra 1. juli 2019 var det mulig for banker og andre finansforetak å slå opp i kundens forbruksgjeld ved søk i gjeldsinformasjonsforetak. Fra våren 2019 ble det også innstramminger i bankenes adgang til å gi både nye lån og å refinansiere lån.

Samtidig har Barne- og familiedepartementet iverksatt arbeid for å videreutvikle gjeldsordningsloven.  

– Det er viktig å tilpasse regelverket for å best og raskest mulig ivareta personer som har havnet i en vanskelig situasjon, sier Nergård.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no
Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no