TBU-tall viser middels lønnsvekst i bank og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

TBU-tall viser middels lønnsvekst i bank og forsikring

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020». For heltidsansatte i forhandlingsområde bank og forsikring viser TBU-tallene en årslønnsvekst på 3,4 prosent, 0,2 prosentpoeng høyere enn anslaget i tariffoppgjøret i 2019.

Tallene fra TBU inkluderer ikke lederstillingene. SSBs tall, som kom i forrige uke, viste en vekst i samlet lønn på 5,8 prosent for bank og forsikring, der hovedtyngden av Finans Norges medlemsmasse ligger.

– TBU-tallene gir derfor et litt skjevt bilde. Vi vil nå analysere tallene nærmere før vi skal inn i lønnsforhandlinger med Finansforbundet og LO denne våren, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Positiv utvikling i likelønn

TBU-tallene viser at det er 24,5 prosent kvinnelige administrerende direktører i finansnæringen i 2019, opp fra 22,1 prosent i 2018. Det er bare overnattings- og serveringsvirksomheter som har en høyere andel kvinnelige administrerende direktører. Gjennomsnittet i privat sektor ligger på 20,5 prosent kvinnelige toppledere, ifølge rapporten.

For administrerende direktører i finansnæringen samlet, økte kvinnenes lønn som andel av menns lønn fra 80,2 prosent til 81,9 prosent. For heltidsansatte, der lederstillinger ikke er inkludert, er kvinners lønn som andel av menns lønn fortsatt 81,7 prosent i henhold til TBU-tallene. Forrige ukes tall fra SSB viser imidlertid at det både er en økning av antall kvinnelige ledere i finans og en reduksjon av lønnsgapet mellom kvinner og menn i næringen.

– Utviklingen i likelønn er gledelig og kommer som følge av en målrettet og kontinuerlig innsats i våre medlemsbedrifter, sier Runa Opdal Kerr.

Graf som viser TBU-tallene
Runa Opdal Kerr

Runa Opdal Kerr

direktør arbeidsliv

415 15 427 runa.kerr@finansnorge.no

Likelønnsgapet minker, men jobben er ikke ferdig

Nye tall fra SSB viser at det både er en økning av antall kvinnelige ledere i finans og en reduksjon av lønnsgapet mellom kvinner og menn i næringen. Dette er gledelig og kommer som følge av målrettet innsats i banker og...