Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,1 prosent måneden før, ifølge Statistisk sentralbyrå.  

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst var 4,9 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,0 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten er nå den laveste siden 1996. Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 641 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 856 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 4,5 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 4,9 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av januar. Dette beløp seg til 4 890 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,2 prosent ved utgangen av desember.