Seks milliarder i IPS

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Seks milliarder i IPS

Illustrasjonsbilde
Foto: Vegefox.com/Adobe Stock Photo

Den nye ordningen for individuell pensjonssparing som ble innført i 2017 er godt mottatt. Nordmenn sparte over 2 milliarder kroner i ordningen i 2019, og har nå over 6 milliarder stående på sine IPS-kontoer. Kvinner sparer nå nesten like mye som menn.

Utsatt skattefordel

Fra november 2017 ble det innført en ny individuell pensjonssparing (IPS). Ordningen innebærer at du ikke betaler skatt av pengene du sparer, før du tar dem ut som pensjon. Dermed er det en utsatt skattefordel ved denne sparingen. Hensikten er å motivere nordmenn til å spare til egen pensjon i tillegg til hva de får fra folketrygden og arbeidsgiverens pensjonsordning.

Mer enn 127 000 nordmenn har til nå åpnet IPS-konto. I snitt hadde de rundt 47.000 kroner stående på sin IPS-konto ved nyttår. Det er de over 50 år som sparte mest i 2019, og det er også denne gruppen som har mest stående inne på sin IPS-konto per nyttår. Aller mest har menn over 60 år. De har i snitt innestående 77.000 kroner på sin konto.

Mange kvinner sparer

Særlig kvinner har behov for å spare ekstra til pensjon. De har ofte lavere pensjonsopptjening gjennom arbeidslivet. De starter derfor ofte pensjonstilværelsen med en mindre pensjonspott enn menn. Samtidig lever kvinner lenger, og dermed må også potten fordeles over flere år.

Det er derfor viktig at særlig kvinner sparer til egen pensjon.

Tall for IPS-sparingen per 2019 viser at:

 • Kvinnenes andel av IPS-sparing i 2019 var 42%.
 • Totalt 57.000 kvinner har spar i IPS, mot 70.000 menn.  (44% kvinneandel).
 • Kvinnene har totalt spart 2,5 mrd kroner i IPS, mens menn har spart 3,5 mrd kroner. (42% kvinneandel)
 • I gjennomsnitt har kvinner med IPS-sparing en beholdning på ca 44.000 kroner på sin IPS ved utgangen av 2019, mens menn har i snitt ca 50.000 kroner.

– Det er veldig positivt at mange kvinner har tatt i bruk denne ordningen. Det er viktig for mange kvinner å spare ekstra til sin egen pensjon, og IPS er en veldig gunstig og god måte å gjøre dette på, sier Stefi Kierulf Prytz, som er direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

– Oppfordrer kvinner til å gå gjennom pensjonsordningen sin

– At nesten 60.000 kvinner i snitt har over 40.000 kroner ekstra spart til pensjon etter så kort tid, viser at mange er godt i gang med sparingen. Det er imidlertid fortsatt flest menn som sparer, og de sparer i snitt mer. Vi vil derfor oppfordre kvinner til å se gjennom sine pensjonsordninger og hva de kan forvente i pensjonsutbetaling. Og deretter vurdere om det ikke vil være lurt å starte med IPS, sier Kierulf Prytz.

Gjennomsnittlig innbetaling

Gjennomsnittlig innbetaling er basert på antall IPS-avtaler. Det kan være IPS-avtaler hvor det ikke er gjort noen innbetaling. Faktisk gjennomsnitlig innbetaling vil derfor være høyere enn tallene i grafen.

Regler for IPS (individuell pensjonssparing)

Hvor mye kan du spare?

 • Maksimalt sparebeløp per år er 40 000 kroner.
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
 • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent). 
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).