Oljefondet leverte historisk gode resultater i 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oljefondet leverte historisk gode resultater i 2019

Klide: NBIM

Statens pensjonsfond utland fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent, tilsvarende 1 692 milliarder kroner. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie. Det er samtidig den nest beste avkastningen i prosent, sier Norges Bank i en pressemelding.

– Oljefondet leverer veldig gode resultater for fjoråret. Vi har på mange måter gått fra å være en oljenasjon til en oljefondnasjon, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Vi kan ikke legge historisk avkastning til grunn for fremtidig avkastning, sier Johansen.  

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 26,0 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 6,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 7,6 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,23 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no