Utvidet arbeidstid i forbindelse med koronaviruset

Gå til hovedinnhold

Utvidet arbeidstid i forbindelse med koronaviruset

I den spesielle situasjonen man står ovenfor grunnet koronaviruset, kan det være behov for at enkelte arbeidstakere jobber mer enn normalt i en kortere periode. Dette kan være blant annet for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner eller unngå driftsavbrudd, eller for å avlaste arbeidstakere med omsorgsfunksjoner hjemme. Det er likevel viktig å holde seg innenfor lovens grenser for arbeidstid. Vi har laget denne Q&A-en for å svare på de mest sentrale spørsmålene arbeidsgiver har.

V

Vi har behov for å pålegge mer overtid enn hovedregelen i loven – lar det seg gjøre?

Ja, det er mulig på vilkår. Dette forutsetter en skriftlig avtale med de tillitsvalgte, eller innvilget søknad til Arbeidstilsynet. Det forutsetter dessuten at arbeidstakeren selv er villig til å bli pålagt overtidsarbeid i hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgiver bør altså innhente bekreftelse fra arbeidstaker hver dag det er aktuelt å pålegge overtid ut over hovedregelen.

Vi ønsker å inngå avtale med de tillitsvalgte om utvidet bruk av overtid, hvordan gjør vi det?

06.04.20

Finans Norges medlemmer som er omfattet av Sentralavtalen kan inngå skriftlig avtale med de tillitsvalgte om utvidet adgang til overtid, jf. aml. § 10-6 (5). Det kan avtales adgang til å pålegge overtid inntil 20 timer i løpet av syv dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må heller ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Finans Norge har utarbeidet et avtaleutkast i den forbindelse.

Et praktisk eksempel vil se slik ut for en arbeidstaker som samtykker til utvidet bruk av overtid:

  • Uke 1: Vanlig arbeidstid + 20 timer overtid
  • Uke 2: Vanlig arbeidstid + 20 timer overtid
  • Uke 3: Vanlig arbeidstid + 10 timer overtid
  • Uke 4: Vanlig arbeidstid, ingen overtid
  • Uke 5: Som uke 1
  • Uke 6: Som uke 2
  • Osv

Merk at et slikt overtidsregime fort vil kunne bryte de absolutte grensene for arbeidstid. Se mer nedenfor.

Vi ønsker å pålegge overtid ut over grensene i avtalen med de tillitsvalgte – hvordan søker vi Arbeidstilsynet om ytterligere adgang til å pålegge overtid?

Om det er behov for ytterligere bruk av overtid, forutsetter dette søknad til Arbeidstilsynet. Informasjon om innholdet i søknaden, samt prosedyre for digital innsending av søknad, finner du på Arbeidstilsynets sider.

Det er et vilkår for å få behandlet søknaden at man vedlegger referat fra drøftinger med de tillitsvalgte om bruk av overtid, se spørsmålet «Kan vi pålegge overtid på bakgrunn av koronaviruset?»

Hvis søknaden innvilges, er grensene for overtid 25 timer i løpet av syv dager, og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. I praksis kan det se slik ut:

  • Uke 1-8: Vanlig arbeidstid + 25 timer overtid
  • Uke 9-26: Vanlig arbeidstid, ingen overtid
  • Uke 27 og videre: Ny søknad. Hvis den innvilges, som fra uke 1 og utover

Vi har inngått en avtale med de tillitsvalgte som nevnt over. Gjelder den for uorganiserte?

Som utgangspunkt gjelder avtalen de arbeidstakerne som er organisert i fagforeningen(e) de tillitsvalgte representerer. Hvis et flertall av arbeidstakerne bindes av avtalen, kan den gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter.