Spørsmål og svar om vaksinering

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om vaksinering

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta koronavaksine?

Finans Norge mener at arbeidsgiver i dagens situasjon som utgangspunkt ikke har grunnlag for å pålegge ansatte å ta koronavaksinen. Basert på det vi vet om vaksine og smittespredning, er det Finans Norges råd at arbeidsgivere ikke pålegger ansatte å ta vaksine når de får tilbud om det. Sitasjonen kan endre seg og Finans Norge følger tett med. Finans Norge anbefaler at arbeidsgivere gir god informasjon til ansatte, og oppfordrer ansatte til å ta vaksinen av hensyn til arbeidsmiljøet og eksterne aktører som ansatte er i kontakt med.

Arbeidsgivere som har behov for å pålegge ansatte å ta koronavaksine må foreta en konkret vurdering. Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-1. I det ligger det også å hindre smittespredning. I henhold til aml. § 9-4  kan arbeidsgiver kreve medisinske undersøkelser av arbeidstakere bare når det følger av lov eller forskrift, ved stillinger som innebærer særlig risiko og når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse. Vaksinering av ansatte kan komme inn under denne bestemmelsen, men terskelen for å pålegge ansatte å ta en vaksine er høy fordi det er svært inngripende. Å ta vaksine er i utgangspunktet frivillig. Det må gjøres en nødvendighetsvurdering og det skal drøftes med tillitsvalgte. Arbeidstilsynet har tidligere vurdert bruk av § 9-4 for å pålegge testing og konkludert med at svært få kan pålegge testing. Vaksinering må anses for å være like inngripende eller mer inngripende. Vurderingen må knyttes opp mot en risikovurdering av smittevern i virksomheten. Momenter i vurderingen er blant annet hvilken betydning har det at noen ikke vaksinerer seg og om det kan være andre tiltak som er mindre inngripende. I finansnæringen har de fleste hatt hjemmekontor under koronapandemien, og det vil også få betydning i nødvendighetsvurderingen.

Dersom ansatte nekter å ta vaksinen kan arbeidsgiver, avhengig av den konkrete situasjonen, ha mulighet til å pålegge den ansatte å holde seg borte fra arbeidsplassen. Dette må vurderes konkret.