Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

E

Er min virksomhet regnet som samfunnskritisk virksomhet?

De aller fleste av våre medlemsbedrifter vil være regnet som samfunnskritiske virksomheter i denne forbindelse.

Finanstilsynet sendte i brev den 14. mars 2020 en liste over virksomheter som er utpekt som samfunnskritiske i denne forbindelse. Brevet, samt listen over de utpekte samfunnskritiske virksomhetene, finnes på finanstilsynets nettsider.