Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

E

Er min virksomhet regnet som samfunnskritisk virksomhet?

25.01.21

De aller fleste av våre medlemsbedrifter vil være regnet som samfunnskritiske virksomheter i denne forbindelse.

Finanstilsynet sendte i brev den 14. mars 2020 en liste over virksomheter som er utpekt som samfunnskritiske. Listen ble oppdatert 22. mai 2020. Oppdatert liste ligger ute på Finanstilsynets sider.

Finanstilsynet har også vurdert hvilke funksjoner innenfor finansielle tjenester som anses som kritiske. Denne oversikten ligger også ute på Finanstilsynets sider