Spørsmål og svar om permitteringer i forbindelse med korona

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om permitteringer i forbindelse med korona

G

Gjelder arbeidsgiverperioden dersom permittering foretas i forbindelse med koronaviruset?

17.04.20

Regjeringen har med virkning fra 20. mars vedtatt følgende endringer i reglene om lønnsplikt under permittering:

- Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen 20. mars slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tok over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

- Permitterte sikres 100 prosent lønn fra staten inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20.

Det ytes for kalenderdager, ikke arbeidsdager. Ytelsen utbetales de første 18 ukedagene (man-fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som delvis permitterte. Det betyr også at en arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager de får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Arbeidstakere må selv søke om ytelsen. For at NAV skal kunne beregne ytelsen riktig er det ikke praktisk mulig å behandle søknaden før etter at det har gått 18 ukedager fra utløpet av arbeidsgiverperioden. Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.

Endringene trådte i kraft 20. mars. De nærmere reglene kom på plass 16. april og omtales på Regjeringens nettsider.