Spørsmål og svar korona

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar korona

M

Må arbeidsgiver betale lønn til ansatte som blir satt i karantene etter tjenestereise og dermed ikke kan komme på jobb?

Blir en ansatt satt i karantene i forbindelse med en tjenestereise, så vil utgangspunktet være at arbeidsgiver har lønnsplikt.

Arbeidstaker vil ha krav på sykepenger hvis vilkårene for dette er oppfylt. Se nærmere om dette på nav.no.