Hovedstyremøte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedstyremøte

Torsdag 30. januar ble det avholdt hovedstyremøte i Finans Norge. Her ble blant annet Finans Norges hovedprioriteringer for 2020 fastsatt.

Hovedstyret i Finans Norge hadde årets første møte 30. januar. Blant sakene som ble behandlet var organisasjonens hovedprioriteringer i 2020, Finansnæringens dag og Finans Norges medlemsservice.

Topp rullerende fem

Hvert av bransjeområdene i Finans Norge har besluttet hvilke saker som skal prioriteres i første halvår 2020. Alle områdene skal prioritere 5 saker som skal rulleres hvert halvår. Hovedstyret gjennomgikk disse. Følgende er våre prioriteringer dette halvåret:

Bank:

  • Kapitalkrav, utlånspraksis, funding og pengemarked, betalingstjenester og infrastruktur, og overgripende regelverk (herunder hvitvasking, finansavtalelov og klimarisiko)

Skade:

  • Naturskadeforsikringsordningen, klimaforebygging, cyberrisiko, skatt og garantiordning for skadeforsikring

Liv og pensjon:

  • Egen pensjonskonto, garanterte produkter, Solvens II revisjon, Digitalisering og regnskapsstandard

Arbeidsliv:

  • Modernisering av tariffavtalene, kompetanse, mangfold og likestilling, nye tilknytningsformer til arbeidslivet og medlemsservice

I tillegg besluttet hovedstyret hvilke prioriterte saker som skal arbeides med på de tre tverrgående satsingsområdene Bærekraft, Forbruker og Teknologisk endring.

Finansnæringens dag 31/3

31. mars avholdes Finansnæringens dag. Hovedstyret fikk en presentasjon av programmet, som blant annet inkluderer deltagelse fra den nye finansministeren Jan Tore Sanner, forfatter av «Silkeveien» Peter Frankopan, Sentralbanksjef Øystein Olsen og NBIM-sjef Yngve Slyngstad, og presentasjon av Finans Norges Jobbskaperbarometer.

Medlemservice

Finans Norge har gjennomført en medlemsundersøkelse om organisasjonens medlemsservice og medlemskommunikasjon. Finans Norge skal styrke og tydeliggjøre medlemskommunikasjonen, og det skal blant annet snart lanseres nye medlemssider på nett. Medlemservicen på finansjuridisk og arbeidsliv skal også markedsføres tydeligere, og vi skal gjennomgå kurs-virksomheten rettet mot medlemmer.

Nye oppnevninger:

Det ble foretatt nyoppnevninger til to  bransjestyrer og hovedutvalg:

Johannes Dobson fra Sparebanken Vest er oppnevnt til Hovedutvalg Informasjon. Morten Karlsen fra Santander er nytt medlem i Juridisk Hovedutvalg.