Hva er fremtidens bank?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva er fremtidens bank?

Å spå hva som blir fremtidens bank er en risikofylt øvelse. Men at det skjer mye, og i raskt tempo, er det liten tvil om. Finansminister Jan Tore Sanner tok utfordringen på strak arm da han etter tre uker i finansministerstolen ble invitert til å snakke for en fullsatt sal på konferansen FutureBank 2020 om digitalisering og forholdet til norsk økonomi.

Foto av en fullsatt sal på FutureBank 2020
En fullsatt sal på FutureBank 2020

– Et raskt blikk på dagens program sier mye om den utviklingen finansnæringen har vært gjennom, hvordan norsk næring ser ut i dag, og hva dere mener fremtiden byr på av muligheter og utfordringer, sa finansminister Jan Tore Sanner i åpningstalen.

Sanner pekte på at de aktørene som vil lykkes i det neste tiåret er de som griper mulighetene i digitaliseringen, og som ser mulighetene i grønn omstilling. 

Big Tech utfordrer finansnæringen

Et gjennomgående tema blant flere av foredragsholderne var hvordan Big Tech utfordrer de tradisjonelle finansforetakene og regulering. Et eksempel på dette er forsøk på etablering av egne digitale valutaer, og hvordan brukerinformasjonen setter disse selskapene i en unik posisjon til å ta nye markeder.

Likevel så har konkurransen med de etablerte foretakene så langt ikke lyktes i særlig grad i Europa, noe som kan skyldes høy grad av tillit til finansnæringen. – Bygg videre på den tilliten som er der til finansnæringen i Norge, og pass på personvernet, oppfordret Jan Tore Sanner.

Bærekraft er en drivende forutsetning

Teknologien er grenseløs, og bærekraft kommer til å være en drivende forutsetning for å lykkes, fremhevet Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, i sin innledning.

Kreutzer pekte på den kraftige veksten i internasjonale betalingsstrømmer og at løsninger som er mer uavhengige av dagens valutasystem er i ferd med å bli etablert. Informasjon om betaling anses som noe av det mest verdifulle man kan sitte på av informasjon. Her utfordrer de nye aktørene som Libra, Google, Alipay, WeChat Pay og Facebook de etablerte aktørene.

– En konstruert valuta vil nok komme, kall det gjerne kryptovaluta. Det er en spådom med svært lav risiko, mener Idar Kreutzer.

Kina – fascinerende og skremmende

Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker i NUPI og postdoktor ved UIB, mener det er på høy tid at nordmenn tar inn over seg hva som skjer i Kina. De store, ledende aktørene som Alipay, Alibaba, JD.com og Baidu kombinerer alle sammen underholdning og kommunikasjon med finansielle tjenester og kredittløsninger.

– Det er en stor og rask utvikling. Selskapene tar markedsandeler også utenfor Kina, men møter utfordringer, restriksjoner og økt skepsis - spesielt i USA, sa Gåsemyr.