Foreløpig livstatistikk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreløpig livstatistikk

Det er innbetalt 41 milliarder kroner til private kollektive pensjonsordninger i 2019. Det viser foreløpig livstatistikk fra Finans Norge.

Egen pensjonskonto

Innføring av egen pensjonskonto planlegges fra 2021. Finans Norge støtter innføring av egen pensjonskonto, og jobber for tiden aktivt med å bygge ny infrastruktur.

Alle arbeidstakere med innskuddspensjon vil få etablert egen pensjonskonto. Med egen pensjonskonto legges det bedre til rette for at arbeidstakere skal få samlet sin pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere arbeidsforhold.

Det innbetales stadig mer midler til innskuddspensjon og kapitalen til forvaltning i innskuddspensjon er voksende. Dette gjelder både kapital relatert til nåværende og tidligere arbeidsforhold. Utviklingen i innskuddspensjonsmarkedet underbygger betydningen av å få egen pensjonskonto raskt på plass.

Seks milliarder i IPS

Den nye ordningen for individuell pensjonssparing som ble innført i 2017 er godt mottatt. Nordmenn sparte over 2 milliarder kroner i ordningen i 2019, og har nå over 6 milliarder stående på sine IPS-kontoer. Kvinner sparer nå nesten like mye som menn.

Illustrasjonsbilde
Foto: Vegefox.com/Adobe Stock Photo