02

Gå til hovedinnhold

02

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,1 prosent måneden før, ifølge Statistisk sentralbyrå.  

Kvalitetsinformasjon og kvalitetsrapportering

Kvalitetsinformasjon og kvalitetsrapportering er i sentrum når Finans Norge, Storebrand, Norsif, KLP, Global Financial Integrity, Oslo Met og Publish What You Pay Norge (PWYP) inviterer til investorkonferanse 18. mars. Mer informasjon hos PWYP.

Nettkurs i HMS for ledere i finans

I samarbeid med opplæringsleverandøren Spama tilbyr Finans Norge nå nettbasert opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset retter seg mot arbeidsgiver og ledere i medlemsbedriftene.

Oljefondet leverte historisk gode resultater i 2019

Statens pensjonsfond utland fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent, tilsvarende 1 692 milliarder kroner. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie. Det er samtidig den nest beste avkastningen i prosent, sier Norges Bank i en...

Klide: NBIM

Ansvarsfordeling ved BankID-svindel

I et innlegg i Dagens Næringsliv i dag, skriver Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, at diskusjonen om BankID-svindel handler om å finne en god balanse i lovverket mellom bankenes ansvar for sikkerhet og det ansvaret den enkelte har for å beskyt...

Tom Staavi. Foto.

Finans Norge kritisk til Finanstilsynets forslag om strammere krav til IRB-modeller

Finanstilsynet har i et utkast til rundskriv foreslått betydelige innstramminger i norske bankers interne modeller for beregning av kapitalkrav (IRB-modeller). I et nylig avsendt svarbrev etterlyser Finans Norge en faglig begrunnelse for behovet for å stramme inn kravene til IRB-modeller, og stiller seg kritisk til Finanstilsynets forslag.  

Koronaviruset – er bedriften forberedt?

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak for å begrense mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her finner du anbefalinger, råd og spørsmå...

Bilde av et virus

Natur- og værskader

De ti siste årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo som kan skyldes naturhendelser eller vær. Størstedelen av dette er fra vannskader i tettbebygde strøk, viser statistikk fra Finans Norge.

Snart NM i pengequiz

Onsdag 11. mars er det NM i pengequiz. Da skal landets beste ungdomsskoleklasse i privatøkonomi kåres og mange klasser har meldt seg på i kampen om å være best i Norge. Den beste klassen får sende to elever til Brussel for å representere Norge i EM-finalen. Det er fortsatt mulig å melde seg på, så tips elever, lærere og skoler i ditt nærmiljø. 

Seks milliarder i IPS

Den nye ordningen for individuell pensjonssparing som ble innført i 2017 er godt mottatt. Nordmenn sparte over 2 milliarder kroner i ordningen i 2019, og har nå over 6 milliarder stående på sine IPS-kontoer. Kvinner sparer nå nesten like mye som menn.

Illustrasjonsbilde
Foto: Vegefox.com/Adobe Stock Photo

Ny statistikk: Mer vannskader og tyveri

Erstatningene etter vannskader, samt tyveri fra private boliger øker, viser skadestatistikken for 2019 fra Finans Norge. En vannskade oppstår hvert åttende minutt. 

Flest reparasjoner på elbiler

Elbiler har i gjennomsnitt flere bilskadereparasjoner enn andre biler, viser tall fra Finans Norge. Tesla topper skadelisten med dobbelt så mange skader sammenlignet med snittet av bensin- og dieselbiler.

Knust frontrute. foto.
Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix

TBU-tall viser middels lønnsvekst i bank og forsikring

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020». For heltidsansatte i forhandlingsområde bank og forsikring viser TBU-tallene en årslønnsvekst på 3,4 prosent, 0,2 prosentpoeng høyere enn anslaget i tariffoppgjøret i 2019.

Hva er fremtidens bank?

Å spå hva som blir fremtidens bank er en risikofylt øvelse. Men at det skjer mye, og i raskt tempo, er det liten tvil om. Finansminister Jan Tore Sanner tok utfordringen på strak arm da han etter tre uker i finansministerstolen ble invitert til å snakke for...

Foto av en fullsatt sal på FutureBank 2020
En fullsatt sal på FutureBank 2020

Likelønnsgapet minker, men jobben er ikke ferdig

Nye tall fra SSB viser at det både er en økning av antall kvinnelige ledere i finans og en reduksjon av lønnsgapet mellom kvinner og menn i næringen. Dette er gledelig og kommer som følge av målrettet innsats i banker og forsikringsselskap, skriver Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr på bloggen sin. 

Finans Norge ber om avklaringer rundt endringer i aksjeloven

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet har Finans Norge bedt om viktige avklaringer rundt praktiseringen av endringer i aksjeloven § 8-10. Endringene trådte i kraft ved årsskiftet, og er i utgangspunktet forenkling og klargjøring av regelverket for sikkerhetsstillelser i transaksjoner. Erfaringene så langt for bankene og aktørene i næringslivet viser at endringene ik...

Norge mangler kvalifisert arbeidskraft i IKT

Finansnæringen er ikke alene om å slite med å finne kvalifisert IKT-kompetanse. En ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget peker på lav utdanningskapasitet som en viktig årsak til rekrutteringsproblemer av denne yrkesgruppen i Norge. Finans Norge jobber nå...

Illustrasjonsfoto av kontorlandskap med noen ansatte som går rundt, og en skjerm med grafer på

Forsvarlig byggkvalitet må sikres

Hvis konklusjonene i en ny rapport om byggkvalitet følges opp av myndighetene, blir det store endringer også for forsikringsnæringen.

Håvard Grønstad. Foto.
Håvard Grønstad med rapporten om byggkvalitet. Foto: Synnøve Haram.

Kjempevekst for kontaktløs betaling

Tall fra Nets og Vipps AS viser at i januar ble det gjennomført 163,5 millioner kortkjøp, en vekst på 4 prosent i forhold til januar 2019. Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for 51,2 milliarder kroner, en økning på 2,2 prosent...

Illustrasjonsbilde av en kortbetaling som foregår kontaktløs

Finansdepartementet varsler utredning av EUs bankpakke i Norge

EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) ble i januar fullt ut gjeldende i norsk rett. Nå forberedes neste steg i utviklingen av kapitalkravsregelverket som kan få store konsekvenser for banknæringen i Norge. Finansdepartementet har i et brev 7. februar bedt Finanstilsynet om å opprette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på gjennomføring av endringer i EUs bankregelverk i...

Foreløpig livstatistikk

Det er innbetalt 41 milliarder kroner til private kollektive pensjonsordninger i 2019. Det viser foreløpig livstatistikk fra Finans Norge.

Premiestatistikk for skadeforsikring i 2019

Premiestatistikken for skadeforsikring i 4.kvartal 2019 er klar. Her finner du blant annet markedsandelene for de enkelte forsikringsselskapene ved årsskiftet.