Uendret gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret gjeldsvekst

K2 november 2019. Graf.

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,6 prosent i november, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var en nedgang i veksten hos ikke-finansielle foretak  som bidro til å trekke hovedindikatoren ned. Husholdningene og kommuneforvaltningen opplevde økt gjeldsvekst i perioden.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 6 022 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Endring i studielånsordningen trekker opp veksten for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst steg med to tideler til 5,2 prosent i november. SSB viser i sin omtale til at endring av perioden hvor studielån gjøres om til stipend (fra november til juli) har bidratt til at veksten har ligget på et lavere nivå. Det anslås at denne justeringen tilsvarer 0,2 prosentpoeng lavere kredittvekst fra og med juli til og med oktober 2019. SSB viser til at det er nærliggende å anta at vekstraten fra forrige måned er tilnærmet uendret som følge av denne effekten. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 619 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Redusert vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake, men i senere tid har veksten vært volatil. I november ble veksten redusert fra med tre tideler til 5,8 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 858 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak falt til 5,6 prosent i november, ned fra 5,9 prosent i oktober. SSB viser til at noe av denne nedgangen skyldes at utlån er flyttet fra bank til finansieringsforetak. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 880 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig steg tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån fra 3,2 prosent til 3,8 prosent i perioden.