Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Dette var et såkalt mellomliggende møte, uten publisering av ny pengepolitisk rapport eller avholdelse av pressekonferanse. Ifølge komiteen vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet vurderer risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien å ha avtatt noe siden i høst, men at usikkerheten om utviklingen internasjonalt er vedvarende. Komiteen sier at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Videre bemerker komiteen følgende:

  • Påslaget i det norske pengemarkedet er lite endret, mens beregnede norske terminrenter har falt litt. Markedsprisingen indikerer forventninger om en styringsrente nær 1,5 prosent de nærmeste årene.
  • Etter å ha svekket seg markert gjennom høsten, styrket kronen seg mot slutten av fjoråret. Målt ved den importveide kursindeksen (I-44), har kronen vært noe sterkere enn lagt til grunn i desemberrapporten.
  • Lav BNP-vekst i november tyder på at økonomien vokste litt mindre mot slutten av 2019 enn anslått.
  • Boligprisene har fortsatt å vokse moderat. Veksten i både boligpriser og husholdningenes gjeld har vært i tråd med anslagene i forrige rapport.


Sentralbanken opplyste i en egen pressemelding om endringer i kommunikasjon av arbeidet med pengepolitikken. I komiteens vurdering vil det fremover bli gjort kjent meningsutveksling og vurderinger i komiteen, og eventuelle dissenser vil bli gjort rede for. Sentralbanksjefen vil fortsatt uttale seg utad på vegne av komiteen.