Innsats for å skaffe rett IT-kompetanse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innsats for å skaffe rett IT-kompetanse

Hvorfor går nyutdannede IT-kandidater arbeidsledige, mens arbeidslivet skriker etter IT-kompetanse? Dette ønsker kunnskapsministeren å undersøke nærmere, og finansnæringen er invitert inn til prosjektet for å dele sine erfaringer

 Illustrasjonsbilde: Et tomt kontor

Kunnskapsdepartementet har satt i gang et prosjekt for å se på mismatch mellom nyutdannedes kompetanse og arbeidslivets behov. Bakgrunnen er at mange virksomheter ikke får tak i den IT-kompetansen de ønsker, til tross for at det finnes arbeidsledige nyutdannede IT-kandidater. Dette skyldes trolig et misforhold mellom arbeidsgivernes krav og forventninger og kvalifikasjonene til nyutdannede kandidater.

– Det er trolig behov for tettere kontakt mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene for å utvikle den spisskompetansen innen IT-teknologi som arbeidslivet trenger fremover, sier ansvarlig for kunnskapsdepartementets prosjekt, Michael Mark, forskningsleder ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Finansnæringens innspill til prosjektet

Tirsdag 21. januar møtte Finans Norge og representanter fra medlemsbedriftene de ansvarlige for prosjektet for å spille inn næringens erfaringer på området. Flere av Finans Norges medlemsbedrifter skal dessuten delta i en intervjuundersøkelse som skal kartlegge kompetansegapet mellom studier og arbeidsliv. Prosjektet skal ferdigstilles 1. juli i år.

Finansnæringen sliter med å finne kvalifisert IT-kompetanse

Finans Norges Kompetansesjekk 2019 viste at bedriftene i stadig økende grad etterspør IT-kompetanse. Finansbedriftene har tradisjonelt hentet denne type kompetanse utenifra, enten ved å outsource eller å bruke konsulenter. De senere årene har næringen begynt å rekruttere flere nyansatte med IT-bakgrunn. Nå er «IT-utvikler» en av de mest utlyste stillingene i finans på Finn.no. Men den rette kompetansen er både vanskelig å få tak i og å beholde, ifølge bedriftenes svar i Kompetansesjekken.

Kritisk mangel på spesialister innen IT-sikkerhet

Det er flere helt spesifikke IT-kompetanser næringen nå har behov for. Særlig peker dybdekompetanse på IT-sikkerhet seg ut. Kompetansen bedriftene leter etter er vanskelig å finne, også i andre land. I tillegg opplever bedriftene at det også er lav generell kompetanse på IT-sikkerhet blant ansatte med IT-utdannelse.

– Med den avhengigheten samfunnet har til digitale tjenester, må sikkerhet bygges inn i alt som utvikles og det må kontinuerlig vedlikeholdes og forbedres. Dette krever god grunnkompetanse på sikkerhet og det må i langt sterkere grad enn i dag inn i utdanningen, sier Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits, bankenes infrastrukturselskap.

Noen kritiske IT-kompetanser i finans

 • UX-design (Brukeropplevelse/brukerdesign)
 • Nettverksarkitektur og nettverksdrift
 • Generell IT-sikkerhet- preventiv del
 • Kompetanse på angrep/hacking for å verifisere sikkerheten
 • PKI-infrastruktur, digital ID og kryptering
 • IT-arkitektur
 • Programmering i en industriell setting
 • Prosjektledelse
 • Driftskompetanse på systemer
 • Driftskompetanse på datalagring
 • Driftskompetanse på datasenterdrift
 • Test-kompetanse

For få studieplasser

I dag er det få studiesteder som tilbyr utdanning blant annet i IT-sikkerhet. Programmet «Digital infrastruktur og cybersikkerhet» ved NTNU i Trondheim og Gjøvik fikk til sammen 2700 kvalifiserte søkere i fjor. Bare 170 ble tilbudt studieplass.

Noen av Finans Norges medlemsbedrifter oppretter egne utdanningsløp for at nyutdannede IT-ansatte kan få den kompetansen virksomheten trenger. Blant andre har DNB og UiO har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle etter- og videreutdanningen innenfor IT-arkitektur. I programmet Architect Greenhouse gjennomgår nyutdannede kandidater et treårig løp med opplæring, praksis med reelle prosjekter og oppfølging av mentorer for å bygge kompetanse som IT-arkitekter.

Mangel på IT-kompetanse

KOMPETANSESJEKKEN 2019: 9 av 10 finansbedrifter forventer at digitaliseringen av forretning og samfunn vil stille høyere krav til kompetanse fremover. Næringen etterspør mer kompetanse på teknologi og digital forretningsut...