Hovedavtaleforhandlinger med Finansforbundet og LO

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedavtaleforhandlinger med Finansforbundet og LO

Finans Norges forhandlingsutvalg. Foto.
FINANS NORGES FORHANDLINGSUTVALG: Eldar Kjendlie (SpareBank 1 Østlandet), Brita Alsos (DNB), Laila Lygre (Nordea), Runa Opdal Kerr (forhandlingsleder, Finans Norge), Even Kokkvoll (Rørosbanken) og Per-Espen Magnussen (Gjensidige). I tillegg deltar representanter fra Finans Norges administrasjon.

Onsdag 8. og torsdag 9. januar forhandler Finans Norge med henholdsvis Finansforbundet og LO om endringer i eksisterende hovedavtaler. 

Hovedavtalene inneholder regler om tvistebehandling, arbeid under konflikt, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid og medbestemmelse med mere.

– I denne runden forhandles det ikke om lønn og arbeidsvilkår, det skjer først til våren. Årsaken er at betingelser og vilkår knyttet til lønn og arbeidsvilkår er regulert i Sentralavtalen, som utløper 30. april., forteller Finans Norges forhandlingsleder, Runa Opdal Kerr.

De ulike avtalene i finans

Hovedavtalen og Sentralavtalen er forhandlet frem av Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO, og omfatter de fleste som jobber i finans.

 1. Hovedavtalen
  Gir sammen med Arbeidstvistloven regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Danner grunnlaget for samarbeidet mellom partene, også i den enkelte bedrift.
 2. Sentralavtalen
  Regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår. Reforhandles til våren i forbindelse med lønnsoppgjøret.
 3. Bedriftsavtaler
  Fastsetter blant annet lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i Sentralavtalen og som gjelder i den enkelte bedrift.
 4. Særavtaler
  Lokale avtaler mellom partene som ikke inngår i bedriftsavtalen.
Bilde av Runa i Finans Norge og Vigdis i Finansforbundet som hilser på hverandre
Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr hilser på Finansforbundets leder Vigdis Mathisen ved oppstart av forhandlingene
Bilde av Runa i Finans Norge som hilser på Peggy i LO
Og her åpnes forhandlingene med LO: Runa Opdal Kerr hilser på LOs Peggy Hessen Følsvik

Vår «grunnlov» skal reforhandles på nyåret

Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet kalles gjerne arbeidslivets grunnlov og fastsetter spillereglene i finansnæringen på arbeidslivfeltet. Finans Norges har hovedavtaler med både Finansforbundet og LO og...