Finanstilsynet varsler videre krav til MREL for norske banker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet varsler videre krav til MREL for norske banker

På Finans Norges obligasjonskonferanse den 22. januar presenterte Finanstilsynet pågående arbeid med krisehåndteringsplaner og minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for norske banker.

I desember offentliggjorde Finanstilsynet MREL-krav til åtte norske banker, noe som markerte starten på utrullingen av krisehåndteringsregelverket i Norge. Ifølge tilsynet er det nå pågående arbeid med å utarbeide krisetiltaksplaner og MREL for ytterligere syv banker i løpet av 2020.

Det samlede initielle kravet er på om lag 470 milliarder kroner, dette skal oppfylles med ansvarlig kapital og kvalifisert senior gjeld, deretter etterstilt gjeld innen utgangen av 2022. Når det gjelder MREL-krav til banker ut over de første 15, ga tilsynet signaler om at flere banker vil få MREL-krav etter neste kunngjøring i løpet av 2020. 

– Det er ganske mange norske banker som må forvente å bli stilt overfor krav til MREL, sa Petter Jacobsen, spesialrådgiver i Finanstilsynet.

På bakgrunn av en tidligere formulering fra Finanstilsynet om at et flertall av norske banker skal ha dette kravet, ba Finans Norge om en klargjøring av antall banker som vil ende opp med krav om å utstede etterstilt gjeld, også kjent som ‘’senior non-preferred’’ obligasjoner.   

– Vi vet det forventes at vi skal lage et system for et ganske stort antall av norske sparebanker og andre banker, sa Jacobsen.

Kravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld er i tråd med innføringen av det europeiske krisehåndteringsdirektivet (BRRD) i norsk rett. Formålet er å legge til rette for oppkapitalisering (‘’bail-in’’) av bankene for å kunne komme gjennom fremtidige finansielle kriser og unngå at skattebetalerne må bidra (‘’bail-out’’).

Tilsynet informerte på konferansen om at ytterligere krav til norske banker tidligst vil komme i 2021, og at det kan bli aktuelt å legge til grunn andre beregningsregler enn dagens praksis.

Det ble også avklart av tilsynet at etterstilt gjeld kan utstedes med en opsjon om førtidig innfrielse. Videre gjentok tilsynet tidligere opplysninger om at det kan ta hensyn til størrelsen på MREL-kravet, og bankenes evne til å utstede etterstilt gjeld ved fastsettelsen av tidspunkt for oppfyllelse.