Finansnæringen vet hva risiko er

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen vet hva risiko er

– Bærekraft har gradvis kommet som en drivkraft for næringslivet, sa Idar Kreutzer da han innledet forsikringskonferansen 28. januar.  Samfunnsliv og næringsliv henger nøye sammen og et bærekraftig samfunn må være en grunnleggende strategisk driver for all næringsvirksomhet.

Idar Kreutzer. Foto.

Forsikringskonferansen arrangeres hvert år av Den norske Forsikringsforening.

Det er et behov for nitti tusen milliarder dollar i investeringer i infrastruktur viser The New Climate Economy Report.

– Det er et behov som gir både risiko og mulighet for næringslivet, mener Kreutzer. Det skjer mye i Norge, men det må skje mer og det må skje raskere. Vi må få ned klimagassutslippene. Samtidig må det skapes mellom 20.000 og 25.000 nye arbeidsplasser hvert år.

Disse arbeidsplassene må være verdiskapende og ta utgangspunkt i kompetanse. Havvind og vindmøller i havet er et eksempel på et fremtidig arbeidsmarked som kan gi en mulig verdiskapning på 117 milliarder kroner og en sysselsettingsvekst på 128.400 årsverk.

Dette er verdiskapende arbeidsplasser som ikke baserer seg på fossil økonomi. Dersom vindmøllene flyttes ut i havet er det store muligheter for Norge.

Finansnæringen vet hva risiko er

Kristin Halvorsen, direktør i Cicero, var enig med Kreutzer i at det er veldig merkbart hva slags oppmerksomhet klima nå har fått både hva gjelder muligheter og risiko.

– Finansnæringen utmerker seg i forståelsen av hva risiko er, sa Halvorsen etter å ha hatt samtaler med næringen om dette. Hun påpekte at klimaendringene som pågår nå er irreversible og at konsekvensene av global oppvarming kommer fort.

– Framskrivningene som gjøres fanger neppe opp hvor fort det går. Der det er vått fra før blir det våtere. Der det er tørt fra før blir det tørrere. Vi ser mange lokale problemstillinger knyttet til nedbør og bebyggelse, og dette merker forsikringsselskapene.

Halvorsen mener det kreves en omstilling fra en fossil økonomi dersom vi skal nå utslippsmålene vi har satt oss. Olje- og gassindustrien (produksjonen) utgjør 14,7 prosent av Norges klimagassutslipp.

– Årsaken til at vi ikke når våre nasjonale utslippsmål er at olje- og gassindustrien har økt så voldsomt. Vi må ha en konkurranse om de grønneste løsningene, mener hun.

Stor bekymring blant ungdom

Ina Libak, leder i AUF, tilhører en generasjon som føler at de har fått en oppgave som er for stor for dem. Men hun mente at de ikke har noe valg:

– Vi må kutte utslippene og løse klimakrisen.

Hvem er ungdomsgenerasjonen i dag? Den er ikke så annerledes enn tidligere generasjoner, men en ting er annerledes. Vi er veldig bekymret! 1/3 av norsk ungdom svarer at de er bekymret for framtida. Flere undersøkelser viser at 70 prosent av ungdom har klima som sin viktigste bekymring. Klimakrisen er altså verre enn andre bekymringer som krig, slutt med kjæresten, sykdom osv.

Ina Libak påpekte som Kristin Halvorsen at olje- og gassreservene må bli liggende under bakken.

– Skal vi utdanne en mengde unge mennesker til noe det ikke er en fremtid i? spurte hun forsamlingen på forsikringskonferansen. Hun mener også at lønnsomheten kommer til å gå ned.

– Dette er ung realisme, ikke naivitet. Grønnvasking virker aller dårligst på ungdom. Fordi vi har kunnskap og vi søker informasjon.

Libak mener også at forbrukermakten bare vil bli sterkere fremover.

– I valget av bank vil unge mennesker være bevisste på bærekraft. Hvilke kriterier vil bankene legge inn når de skal gi boliglån? Det vil gi et konkurransefortrinn dersom man velger klimavennlige løsninger som finansinstitusjon. Vi skal inn i bærekraftens tidsalder nå i dette nye tiåret. Hva skal være et godt liv fremover? Jeg tror ikke unge vil svare «enda mere ting». Jeg håper dere vil være med og bruke den kunnskapen dere har til å løse klimautfordringene sammen. Det er ikke tid for å tenke at løpet er kjørt og ta seg et realt nachspiel. Det er ikke synd på oss i Norge, vi lever i verdens beste hjørne av verden. Ingen over 50 må si til unge at det ikke er mulig å gjøre noe med klimakrisen, avsluttet AUF-lederen.

Hos Forskringsforeningen kan du også finne bl.a. presentasjonene fra konferansen