Enighet om hovedavtalen i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Enighet om hovedavtalen i finans

Etter forhandlinger 8. og 9. januar ble det oppnådd enighet om endringer i Hovedavtalen med henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet. Det anbefalte forslaget skal behandles i organisasjonene før det får virkning. Denne fristen er satt til 21. januar.

Bilde av de to hovedavtalene, med LO og Finansforbundet

– Vi er glad for at vi klarte å komme i havn med forhandlingene på de to dagene vi hadde avsatt, og jeg vil takke både Finansforbundet og LO for gode og konstruktive diskusjoner. Etter Finans Norges mening er forhandlingsresultatet et viktige skritt for å få til en modernisering av vårt avtaleverk, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Hun har ledet forhandlingene fra Finans Norges side gjennom disse to dagene.

De viktigste endringene

 • Det er innført en bestemmelse om plassfratredelse i forkant av en eventuell streik, slik andre tariffområder har. Dette innebærer bl.a. at navnelister på et mulig streikeuttak skal overleveres med minst 14 dagers varsel.
 • Partene har tariffestet viktigheten av mangfold og bærekraft
 • Likestillingsbestemmelsen er modernisert
 • Det er nedsatt to partssammensatte utvalg:
  • Et utvalg som skal se på Hovedavtalens språk og utforming
  • Et utvalg som skal gjennomgå, revidere og modernisere bestemmelsene i Hovedavtalens kapittel 4

Webinar for medlemsbedriftene

Finans Norge vil arrangere et webinar for sine medlemsbedrifter hvor vi informerer nærmere om resultatet. Tidspunkt for webinaret er mandag 27. januar kl. 13:30 og egen invitasjon blir sendt ut via e-post.

Forhandlingsprotokollene blir publisert så snart de er endelig vedtatt.

De ulike avtalene i finans

Hovedavtalen og Sentralavtalen er forhandlet frem av Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO, og omfatter de fleste som jobber i finans.

 1. Hovedavtalen
  Gir sammen med Arbeidstvistloven regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Danner grunnlaget for samarbeidet mellom partene, også i den enkelte bedrift.
 2. Sentralavtalen
  Regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår. Reforhandles til våren i forbindelse med lønnsoppgjøret.
 3. Bedriftsavtaler
  Fastsetter blant annet lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i Sentralavtalen og som gjelder i den enkelte bedrift.
 4. Særavtaler
  Lokale avtaler mellom partene som ikke inngår i bedriftsavtalen.

Hovedavtaleforhandlinger med Finansforbundet og LO

Onsdag 8. og torsdag 9. januar forhandler Finans Norge med henholdsvis Finansforbundet og LO om endringer i eksisterende hovedavtaler. 

Finans Norges forhandlingsutvalg. Foto.
FINANS NORGES FORHANDLINGSUTVALG: Eldar Kjendlie (SpareBank 1 Østlandet), Brita Alsos (DNB), Laila Lygre (Nordea), Runa Opdal Kerr (forhandlingsleder, Finans Norge), Even Kokkvoll (Rørosbanken) og Per-Espen Magnussen (Gjensidige). I tillegg deltar representanter fra Finans Norges administrasjon.

Hovedavtalene

Illustrasjonsfoto. Tariffavtale. Boks med teksten 2020 til 2023.

Finans Norge har inngått hovedavtaler med Finansforbundet og LO, samt hovedavtaler/overenskomster med Tekna, Nito, Econa og Juristforbundet. Her finner du alle hovedavtalene.