01

Gå til hovedinnhold

01

Svakere gjeldsvekst og stabil registrert arbeidsledighet

Samlet tolvmånedersvekst i innenlandsk gjeld til publikum ble redusert til 5,1 prosent i desember, ned fra 5,6 prosent måneden før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljene viser at svakere gjeldsvekst blant husholdninger og ikke-finansielle...

graf fra ssb.

Boris leverer Brexit – klar for neste etappe!

Norske finansielle aktørers aktiviteter inn i Storbritannia krever avtale mellom Norge og Storbritannia. I et blogginnlegg beskriver Ellen Bramness Arvidsson hva som nå skjer videre etter Storbritannia nå har forlatt EU.

Finansnæringen vet hva risiko er

– Bærekraft har gradvis kommet som en drivkraft for næringslivet, sa Idar Kreutzer da han innledet forsikringskonferansen 28. januar.  Samfunnsliv og næringsliv henger nøye sammen og et bærekraftig samfunn må være en grunnleggende strategisk driver for all...

Idar Kreutzer. Foto.

Ekspertgruppe foreslår modernisering av inkassoloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har siden høsten 2018 arbeidet med å revidere inkassoloven. Finans Norge har deltatt i arbeidsgruppen sammen med representanter fra Justisdepartementet, Finanstilsynet, Virke og Forbrukerrådet. 

Forsinket norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv 2016/97/EU) – ofte betegnet IDD («Insurance Distribution Directive») trådte i kraft i EU i 1. oktober 2018. Direktivet ble senere i oktober 2018 vedtatt tatt inn i EØS-avtalen, men vedtaket trer ikke formelt (folkerettslig) i kraft før parlamentene i Norge og Island gir sin godkjenning. Det er ingen signaler om at dette vi...

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Dette var et såkalt mellomliggende møte, uten publisering av ny pengepolitisk rapport eller avholdelse av pressekonferans...

Endringene i Hovedavtalene

Finans Norge kom 9. januar til enighet med Finansforbundet og LO om nye Hovedavtaler for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023. I tillegg ble partene enige om å nedsette to partssammensatte utvalg. Finans Norge har laget en oversikt med kommentarer til endringene i begge hovedavtalene.

Innsats for å skaffe rett IT-kompetanse

Hvorfor går nyutdannede IT-kandidater arbeidsledige, mens arbeidslivet skriker etter IT-kompetanse? Dette ønsker kunnskapsministeren å undersøke nærmere, og finansnæringen er invitert inn til prosjektet for å dele sine erfaringer

 Illustrasjonsbilde: Et tomt kontor

Tap av natur som finansiell risiko

Verdien av naturgoder er anslått til å være over 100.000 milliarder kroner, og tap av natur kan ha store finansielle konsekvenser for næringslivet. WWF Verdens naturfond ønsker å etablere naturrisiko som et begrep på samme måte som klimarisiko.

Foto. Avskoging.
WWF har nylig publisert en rapport i samarbeid med Finans Norge. Rapporten belyser hvordan natur- og biomangfold vil påvirke finansiell risiko.

Overgangstillegget i finansnæringen klart

I hovedoppgjøret i 2018 ble LO og Finans Norge enige om en ordning med overgangstillegg etter modell fra sliterordningen i LO/YS og NHO-området. Ordningen ble også inntatt i avtalen med Finansforbundet. Overgangstillegg vil derved kunne gjelde for alle i...

Illustrasjonsbilde: En rød figur i mengden

Et stort skritt mot realtidsbetalinger i Norge

Bits lanserer i disse dager en ny betalingsinfrastruktur for realtidsbetalinger i Norge. Prosjektet er et stort samarbeidsprosjekt mellom Norges Bank, Nets, bankene og Bits. Prosjektet er nå i en pilotfase og løsningen vil rulles ut til alle banker i løpet av første halvår.

Kritisk til endringer i Solvens II-direktivet

Finans Norge har avgitt høringssvar til EIOPAs forslag om endringer i Solvens II-regelverket. I høringssvaret stiller vi oss svært kritiske til flere av EIOPAs forslag, og peker på de uheldige konsekvensene forslagene vil kunne ha for norsk og europeisk forsikringsnæring.

Mulig jeg er en idiot, men bankene flår altså ikke kundene sine

Denne uken har jeg hatt gleden å bli idiotforklart i mailboksen og beskyldt for ansvarsfraskrivelse i lederartikler i en hel haug Amedia-aviser. Jeg føler et behov for å oppklare. Det skriver Tom Staavi i et blogginnlegg etter en uke i rentemarginens tegn.

Tom Staavi. Foto.

Enighet om hovedavtalen i finans

Etter forhandlinger 8. og 9. januar ble det oppnådd enighet om endringer i Hovedavtalen med henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet. Det anbefalte forslaget skal behandles i organisasjonene før det får virkning. Denne fristen er...

Bilde av de to hovedavtalene, med LO og Finansforbundet

Mange forsikringssaker etter parkeringshusbrannen

Bileiere som har fått bilene sine skadet i brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn må kontakte forsikringsselskapet sitt. De som har kasko- eller delkaskoforsikring er dekket for brann.

Sola lufthavn, parkeringshuset etter brann. Foto.
Gjensidige var et av forsikringsselskapene som var på plass etter brannen i parkeringshuset på Sola. Foto: Gjensidige.

Året da kontaktløs betaling ble vanlig

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det ble satt flere nye kortrekorder i løpet av 2019. – Aldri før er kortene benyttet så flittig som i 2019, både når vi ser året samlet og i løpet av en enkelt dag. Bruken av kontaktløs betaling har økt betraktelig og mot...

Hånd holder kredittkort. foto.
I 2019 ble det satt kortbrukrekord. I tillegg var dette året da en virkelig begynte å benytte seg av kontaktløs betaling, da en av fire kortkjøp i Norge mot slutten av 2019 var kontaktløs.

Naturskader for over en halv milliard i 2019

Også i fjor herjet uvær mange steder. Erstatningsutbetalingene etter naturskader er på over en halv milliard kroner for 2019, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Trevelt over hus etter vind. Foto.
Foto: NTB scanpix

Hovedavtaleforhandlinger med Finansforbundet og LO

Onsdag 8. og torsdag 9. januar forhandler Finans Norge med henholdsvis Finansforbundet og LO om endringer i eksisterende hovedavtaler. 

Finans Norges forhandlingsutvalg. Foto.
FINANS NORGES FORHANDLINGSUTVALG: Eldar Kjendlie (SpareBank 1 Østlandet), Brita Alsos (DNB), Laila Lygre (Nordea), Runa Opdal Kerr (forhandlingsleder, Finans Norge), Even Kokkvoll (Rørosbanken) og Per-Espen Magnussen (Gjensidige). I tillegg deltar representanter fra Finans Norges administrasjon.

Uendret gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,6 prosent i november, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var en nedgang i veksten hos ikke-finansielle foretak  som bidro til å trekke hovedindikatoren ned....

K2 november 2019. Graf.

Nye artikler i Nordisk Forsikringstidskrift

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 11 artikler om aktuelle forsikringsemner.