2020

Gå til hovedinnhold

2020

Store skader etter jordskredet ved Kråknes i Alta

Det ble store materielle skader da jordskred onsdag ettermiddag rammet Kråknes i Alta. Ett bolighus er rammet og rundt sju andre bygninger ble feid på havet.

skred i vann
Foto: Hanne Larsen/Altaposten

Hva er "grønt"?

Finans Norge og Eksportkreditt Norge arrangerte onsdag 3. juni et webinar der Eksportkreditt lanserte sin nye rapport om grønne lån, etterfulgt av innlegg og paneldebatt om grønne investeringer. Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans i Finans Norge hold...

Foto, Line Asker under innspilling

Veien ut av krisen er grønnfarget

Regjeringen la fredag frem en grønn omstillingspakke for næringslivet. Finans Norge mener at denne pakken vil kunne bidra til nødvendig satsing på forskning og innovasjon som kan forsterke den grønne omstillingen. Men, om vi skal lykkes er det nødvendig med...

Svekket lønnsomhet i norske finansforetak som følge av koronakrisen

Lønnsomheten i norske finansforetak er vesentlig svekket som følge av koronakrisen. Det skriver Finanstilsynet i en kvartalsvis resultatrapport for finansforetakene. Stor uro i finansmarkedene og brått fall i den økonomiske aktiviteten har gitt økte bokførte tap i bankene og lavere avkastning i forsikringsforetak og pensjonskasser, skriver tilsynet i rapporten for første...

Webinar om finansnæringens rolle i koronakrisen

I løpet av dager ble en helt ny ordning for korona-kompensasjon til bedrifter stablet på bena, etter en historisk innsats fra myndighetene og finansnæringen. Resultatet ble «Det beste Norge har å by på», et komplekst rammeverk satt i drift med heldigitalise...

To menn, snakker sammen i mikrofon. Skjermdump.
Torsdag ble det arrangert webinar om finansnæringens rolle i koronakrisen, hvor Jan M. Moberg (til venstre), redaktør i TU Media, intervjuet Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge. Opptaket fra webinaret er tilgjengelig og du finner lenke nederst i saken. Skjermdump fra YouTube.

Stadig flere har behandlingsforsikring

Stadig flere arbeidsgivere kjøper behandlingsforsikring til sine ansatte. 642 000 har en slik forsikring, viser tall fra Finans Norge for første kvartal. Dette er en økning på 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Lansering: ny rapport om grønne lån

Finans Norge og Eksportkreditt Norge inviterer den 3. juni til gratis webinar der vi vil lansere en ny rapport om grønne lån med etterfølgende debatt.

Skadestatistikk 1. kvartal: Bilbrann og stor næringsbyggbrann

Erstatningene for landbasert forsikring i 1. kvartal i år var på 12,9 milliarder kr – en økning på 1,3 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor. Reiseskadene står for den største økningen med over 600 millioner kr fra samme tid i fjor. Brannskadene på næringsbygg økte med nesten 300 millioner kr.

Ny rekord i bilbrannerstatning

Bilbrannerstatningene er rekordhøye som følge av den kraftige brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn i begynnelsen av januar. Erstatningene etter bilbranner økte til mer enn 200 millioner kroner i første kvartal 2020, mot rundt 80 millioner kroner...

Brente biler i Sola parkeringshus. Foto.
Etter brannen i parkeringshuset på Sola i januar. Foto: Stine Neverdal.

Lånegarantiordningen forlenget ut året

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på lånegarantiordningen ut året. Dette har skjedd ved en forskriftsendring. Dersom utviklingen i norsk økonomi tilsier at ordningen bør avsluttes tidligere vil dette bli avklart i god tid.

Kan fortsatt verdivurdere til amortisert kost

Finansdepartementet lytter ikke til Finanstilsynets forslag om å fjerne pensjonsleverandørenes adgang til å verdivurdere kundemidler i rentepapirer til amortisert kost. Dette er en viktig beslutning for pensjonssparerne.

Varierende kvalitet på fremtidsfullmakter

Sivilrettsforvaltningen opplever at kvaliteten på fremtidsfullmakter er varierende, og at det ofte oppstår tvil angående hvilket handlingsrom fullmektiger egentlig har fått. For å sikre at fullmaktene som opprettes er fullstendige og gyldige, har Sivilrettsforvaltningen opprettet et informasjonsskriv som bankene kan benytte i dialogen med sine kunder. (PDF)

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2020

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2019 og 2018. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Pensjonsmarkedet preges av koronasituasjonen

Innskuddspensjonsmarkedet preges av koronakrisen. Fallet i verdipapirmarkedene reduserte den totale kapitalen i innskuddspensjon med om lag 10 prosent i løpet av første kvartal i år. Fallet utgjorde 33 milliarder kroner. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.

Sparer kundene for måneder med saksbehandling

Ved å dele data digitalt mellom NAV og livsforsikringsselskapene vil saksbehandlingstiden for kundene i forbindelse med uføreytelser kunne gå ned fra flere måneder til noen få dager. En ny løsning for sikker deling av data har vært under utprøving, og vil n...

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobe Stock Photo

Forsiktig økning i forbruksgjelden

Etter at deler av samfunnet vårt har begynt å åpne opp igjen, har som ventet også forbruksgjelden steget. Kredittkortbruken økte med 2 milliarder kroner i perioden 27. april til 11. mai. Den samlede forbruksgjelden er likevel mye lavere enn i januar måned....

Illsutrasjonsbilde: Shopping med kortet i hånden
Foto: Adobe Stock

Rekordhøye reiseerstatninger etter koronautbruddet

Reiseerstatningene har økt kraftig etter koronautbruddet. Det viser tallene forsikringsselskapene har rapportert inn til Finans Norge for første kvartal i år.

strand mennesker, foto.
Mange har måttet avlyse sine ferieplaner på grunn av koronautbruddet, noe som har resultert i rekordhøye erstatninger fra forsikringsselskapene. Det har vært en dobling i antall og erstatninger sammenlignet med samme tidsperiode i fjor.

One size does not fit all...

Det er ikke uten risiko når EU-kommisjonen samler organisasjonene med europeisk perspektiv for å finne europeiske løsninger på gjenoppbygning etter mange ulike nasjonale tiltak under koronakrisen. Å samle erfaringer fra alle kan lett føre til at det som var en vellykket reaksjon i ett land, kan ses som så god at den bør gjøres europeisk selv om den ikke egentlig passer noe...

Lite rom for lønnstillegg i finans

Bakteppet for årets lønnsoppgjør i finans er tungt preget av koronakrisen. Aldri før har det vært viktigere at konkurranseutsatte bedrifter får danne normen for årets lønnsoppgjør, og at de etterfølgende oppgjør følger opp.

Illustrasjonsbilde: En som sitter og leser et regnskap