2020

Gå til hovedinnhold

2020

Støtte til digitaliseringsprosjekter fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fått tilført betydelige ekstra tilskudds- og lånerammer gjennom krisepakkene fra regjeringen i forbindelse med koronapandemien. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet. Sjekk hvilke muligheter Innovasjon Norge har for å bidra til finansiering av digitale...

Veien ut av krisen er grønnfarget

Regjeringen la fredag frem en grønn omstillingspakke for næringslivet. Finans Norge mener at denne pakken vil kunne bidra til nødvendig satsing på forskning og innovasjon som kan forsterke den grønne omstillingen. Men, om vi skal lykkes er det nødvendig med...

Svekket lønnsomhet i norske finansforetak som følge av koronakrisen

Lønnsomheten i norske finansforetak er vesentlig svekket som følge av koronakrisen. Det skriver Finanstilsynet i en kvartalsvis resultatrapport for finansforetakene. Stor uro i finansmarkedene og brått fall i den økonomiske aktiviteten har gitt økte bokførte tap i bankene og lavere avkastning i forsikringsforetak og pensjonskasser, skriver tilsynet i rapporten for første...

Stadig flere har behandlingsforsikring

Stadig flere arbeidsgivere kjøper behandlingsforsikring til sine ansatte. 642 000 har en slik forsikring, viser tall fra Finans Norge for første kvartal. Dette er en økning på 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Lansering: ny rapport om grønne lån

Finans Norge og Eksportkreditt Norge inviterer den 3. juni til gratis webinar der vi vil lansere en ny rapport om grønne lån med etterfølgende debatt.

Ny rekord i bilbrannerstatning

Bilbrannerstatningene er rekordhøye som følge av den kraftige brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn i begynnelsen av januar. Erstatningene etter bilbranner økte til mer enn 200 millioner kroner i første kvartal 2020, mot rundt 80 millioner kroner...

Brente biler i Sola parkeringshus. Foto.
Etter brannen i parkeringshuset på Sola i januar. Foto: Stine Neverdal.

Varierende kvalitet på fremtidsfullmakter

Sivilrettsforvaltningen opplever at kvaliteten på fremtidsfullmakter er varierende, og at det ofte oppstår tvil angående hvilket handlingsrom fullmektiger egentlig har fått. For å sikre at fullmaktene som opprettes er fullstendige og gyldige, har Sivilrettsforvaltningen opprettet et informasjonsskriv som bankene kan benytte i dialogen med sine kunder. (PDF)

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2020

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2019 og 2018. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Forsiktig økning i forbruksgjelden

Etter at deler av samfunnet vårt har begynt å åpne opp igjen, har som ventet også forbruksgjelden steget. Kredittkortbruken økte med 2 milliarder kroner i perioden 27. april til 11. mai. Den samlede forbruksgjelden er likevel mye lavere enn i januar måned....

Illsutrasjonsbilde: Shopping med kortet i hånden
Foto: Adobe Stock

Pensjonsmarkedet preges av koronasituasjonen

Innskuddspensjonsmarkedet preges av koronakrisen. Fallet i verdipapirmarkedene reduserte den totale kapitalen i innskuddspensjon med om lag 10 prosent i løpet av første kvartal i år. Fallet utgjorde 33 milliarder kroner. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.

Hva er "grønt"?

Finans Norge og Eksportkreditt Norge arrangerte onsdag 3. juni et webinar der Eksportkreditt lanserte sin nye rapport om grønne lån, etterfulgt av innlegg og paneldebatt om grønne investeringer. Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans i Finans Norge hold...

Foto, Line Asker under innspilling

Tilbud om kompetanseutvikling digitalt

På oppfordring fra Finans Norge har BI snudd seg rundt og kan tilby en egen midlertidig nettside for næringen hvor læringselementer vil bli gjort kostnadsfritt tilgjengelig for bedriftene og de ansatte i finans. – Dagens situasjon gjør digital læring svært...

Illustrasjonsbilde: En laptop og en kaffekopp på et kjøkkenbord

Skadestatistikk 1. kvartal: Bilbrann og stor næringsbyggbrann

Erstatningene for landbasert forsikring i 1. kvartal i år var på 12,9 milliarder kr – en økning på 1,3 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor. Reiseskadene står for den største økningen med over 600 millioner kr fra samme tid i fjor. Brannskadene på næringsbygg økte med nesten 300 millioner kr.

Det er en vesentlig forskjell på bankkort og eID

I et innlegg i DN skriver informasjonsdirektør Tom Staavi at konsekvensen av forslaget til ny finansavtalelov er at myndighetene inviterer til oppblomstring av svindel med 12.000 kroner i egenandel. Det kan få store konsekvenser for utviklingen av elektroniske ID-er. Les innlegget på DN.no.

Norges Bank kutter styringsrenten til rekordlave null prosent

Norges Bank har besluttet å sette ned styringsrenten til null prosent. Det skriver banken i en pengepolitisk oppdatering publisert 7. mai. Rentekuttet kommer som følge av at aktiviteten i norsk økonomi har falt brått på grunn av koronapandemien.  

Foto av sentralbanksjef Øystein Olsen
Sentralbanksjef Øystein Olsen

Høyt tempo hos rådgivere som vil autoriseres

FinAuts tall for 1. kvartal viser en markant økning i gjennomførte kunnskapsprøver. Spesielt i mars ble rekordmange kunnskapsprøver avlagt. Over 1500 kunnskapsprøver ble gjennomført, mer enn dobbelt så mange som samme periode i fjor. Dette til tross for at strenge koronatiltak ble innført i midten av mars.

Ny finansavtalelov: Et stort tilbakeskritt for norsk digitalisering

Korona-krisen har vist hvor avgjørende viktig det er å ha en elektronisk ID-løsning som brukes av «alle» og som tjenestetilbydere har tillit til. Uten denne ville vi ikke kunnet lage digitaliserte tjenester som kompensasjonsordning.no og koronaportal på NAV for de permitterte. Det er derfor svært alvorlig at regjeringen velger å utfordre bruken av elektronisk signatur og hve...

Finansmarkedsmeldingen 2020 – finansnæringens rolle som løsning på samfunnsutfordringer

Finans Norge er fornøyd med at regjeringen i årets finansmarkedsmelding peker på verdien av det gode samarbeidet med finansnæringen i håndteringen og utvikling av krisetiltak i forbindelse med COVID19-utbruddet og at den anerkjenner den viktige samfunnsrollen finansnæringen spiller som en sentral del av samfunnets infrastruktur og i omstillingen til et bærekraftig og...

Trepartssamarbeidet viser sin verdi

Når krisen rammer, får vi demonstrert verdien av tilliten mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Det er den avgjørende faktoren når norsk økonomi skal gjenoppbygges. Det skriver Finans Norge-sjef Idar Kreutzer og NHO-sjef Ole Erik Almlid i en felles kronikk på E24. 

Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Samlet oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2019. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Informasjonen omfatter utviklingen i markedet totalt og utviklingen i det enkelte produkt. Oversikten er basert på Finans Norges statistikk pr. 31.12.2019.

Logg deg på Finans Norges medlemssider

Hvis du jobber i en medlemsbedrift, har vi nå gjort det litt enklere for deg å få tilgang til Finans Norges medlemssider og til Finansrett.