2020

Gå til hovedinnhold

2020

Innrapportering fra finansforetakene under lånegarantiordningen

Den statlige lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er nå operativ. Bankene er satt til å forvalte ordningen på vegne av staten, og skal kontrollere at vilkårene i lov og forskift er oppfylt før det innvilges garanterte lån. GIEK er ansvarlig for å administrere ordningen, og har lansert en egen nettportal for løpende rapportering fra bankene under ordningen.

Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Samlet oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2019. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Informasjonen omfatter utviklingen i markedet totalt og utviklingen i det enkelte produkt. Oversikten er basert på Finans Norges statistikk pr. 31.12.2019.

Permitterte kan fortsette i tjenestepensjonsordningen

Regjeringen har i dag fremmet proposisjon Prop. 70 LS (2019–2020) med lovforslag som innebærer at bedriftene kan la ansatte som blir permitterte fortsette å være medlem av bedriftens tjenestepensjonsordning gjennom at plikten til å betale innskudd opphører.

illustrasjonsfoto.

Overlegen norsk finansproduktivitet

Torsdag kveld uttalte JPMorgan at de vil ikke ha de digitale systemene klare for å innvilge og betale ut støtte til amerikanske bedrifter. Det vil vi derimot få til her i Norge. Nå ser vi gevinstene av at vi er et digitalisert land. 

illustrasjon. stock.photo. to digitale henger i håndtrykk.
Norge drar nå nytte av å være et digitalisert samfunn, med et godt samarbeid offentlig - privat, noe som gjør Norge bedre rustet til å raskt få opp en digital ordning der bedrifter kan søke om lån i forbindelse med koronakrisen.

Rådgivernes kompetanse er viktig

Finansnæringen har flere enn 2 500 autoriserte rådgivere som gir råd om forsikringer, sparing og investering og lån til forbrukere. En undersøkelse gjennomført av Kantar 24. til 26. mars viser at om lag 425.000 nordmenn tok kontakt med rådgiver i sin bank eller sitt forsikringsselskap i denne perioden. Les mer hos FinAut.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Som det tidligere har vært varslet har regjeringen arbeidet med en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronasituasjonen.

Idar Kreutzer. Foto.
Vi gjør det vi kan for at ordningen raskt skal være operativ, sier Idar Kreutzer. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Lånegarantiordningen utvides for å inkludere større bedrifter

Regjeringen har i dag besluttet å utvide lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter. Ordningen skal nå også gjelde for større bedrifter med mer enn 250 ansatte, skriver Finansdepartementet i en pressemelding torsdag. GIEK administrerer ordningen for staten.

Tilbud om kompetanseutvikling digitalt

På oppfordring fra Finans Norge har BI snudd seg rundt og kan tilby en egen midlertidig nettside for næringen hvor læringselementer vil bli gjort kostnadsfritt tilgjengelig for bedriftene og de ansatte i finans. – Dagens situasjon gjør digital læring svært...

Illustrasjonsbilde: En laptop og en kaffekopp på et kjøkkenbord

Kritisk til endringsforslag til hvitvaskingsloven

Finans Norge er kritisk til deler av Finanstilsynets forslag om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. I høringssvaret pekes det bl.a. på at det blir en vesentlig utvidelse av hvilke forsikringsavtaler som skal omfattes av hvitvaskingsbestemmelsen.

Geir Bergskaug ny styreleder i Finans Norge

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug er valgt til ny styreleder i Finans Norge. Han overtar etter Turid Grotmoll fra Fremtind.

Geir Bergskaug. Foto.
Geir Bergskaug. Foto: Sparebanken Sør.

Behov for helhetlig og politisk koordinert klimatilpasning

Klimarelaterte skader med skader på private og offentlige bygninger og kritisk infrastruktur øker og koster samfunnet mange milliarder per år. Hvor mye vet ingen. Et bredt spekter av lover og regler blir truffet av klimaendringene med dertil like mange...

Veltet tre over hus. foto.
Mia Ebeltoft,i Finans Norge, påpeker behovet for forebygging av naturskader og koordinert arbeid med klimatilpassning. Kronikken var første gang publisert på bygg.no 19. mars 2020.

Oppdatert livsforsikringsstatistikk fra Finans Norge

Det innbetales stadig mer midler til innskuddspensjon og kapitalen til forvaltning i innskuddspensjon er voksende. Dette gjelder både kapital relatert til nåværende og tidligere arbeidsforhold. 

Første garantilån er innvilget etter ESA-godkjenning

De første statsgaranterte lånene til små og mellomstore bedrifter er allerede innvilget, etter at regjeringen fredag 27. mars ga klarsignalet for den nye låneordningen etter ESA-godkjenning kvelden 26. mars.

Foto av penger

Forsikringsnæringen samarbeider med UD om å få reisende hjem

Finans Norge og forsikringsselskapene vil jobbe tett sammen med Utenriksdepartementet for å få nordmenn på reise hjem til Norge. Det er Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet som samarbeider med flyselskapene om å få nordmenn hjem.

Fly tar av. Illustrasjonsfoto.
Foto: Peshkov, Adobe Stock Photo

Bankene skal fordele korona-kompensasjonen

Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge og Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO under dagens pressekonferanse

Sanner stopper utbyttenekt nå

Finansdepartementet vil ikke følge Finanstilsynet og fastsette forskrift om begrensninger når det gjelder adgangen til å utbetale utbytte. Det ble gjort klart i en melding fra Finansdepartementet onsdag kveld.

Jan Tore Sanner. Foto.
Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er iverksatt og har en ramme på 50 milliarder kroner.  Denne siden oppdateres jevnlig. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger nesten daglig.

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto

Finanstilsynets utbytteforslag vil skape uro

Som en følge av koronautbruddet, oljeprisfallet og valutauro har vi en helt spesiell markedssituasjon. Å skape usikkerhet hos de som stiller kapital tilgjengelig for norske banker og forsikringsselskaper nå, er svært uheldig. Derfor bør Finanstilsynets forslag om å etablere en forskrift som legger sterke føringer på finansinstitusjonenes mulighet til å håndtere denne...

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Forslag til nytt OMF-regelverk, EUs kapitalkravsregelverk, revisjon av Solvens II og skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit er bare noen av de 55 sakene som er omtalt. Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norge-medlemmer. Andre må ha abonnement for å kunne lese.

Lånegarantiordningen vedtatt

Stortinget behandlet allerede lørdag lånegarantiordningen for SMB, som regjeringen foreslo fredag. Tirsdag ble den andregangsbehandlet. Regjeringen fikk full støtte for forslaget, Stortinget kommer samtidig med en oppfordring til moderasjon.

Bilde av Stortinget
Det går i ekspressfart på Stortinget for tiden