Vår «grunnlov» skal reforhandles på nyåret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vår «grunnlov» skal reforhandles på nyåret

Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet kalles gjerne arbeidslivets grunnlov og fastsetter spillereglene i finansnæringen på arbeidslivfeltet. Finans Norges har hovedavtaler med både Finansforbundet og LO og reforhandlingene med begge starter tidlig i januar. Målsettingen er et mer modernisert avtaleverk.

Dagens hovedavtaler er sagt opp og forhandlinger om hovedavtaler for perioden 2020-2023 er berammet til 8. og 9. januar. Dersom det er nødvendig vil man også forhandle fredag 10. januar.

Hovedavtale og Sentralavtale

Hovedavtalene er inntatt som del I i de respektive Sentralavtalene og er langt på vei likelydende. Den enkelte medlemsbedrift er bundet av hovedavtalens bestemmelser. Hovedavtalene inneholder regler om tvistebehandling, arbeid under konflikt, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid og medbestemmelse med mere. Betingelser og vilkår knyttet til lønn og arbeidstid er regulert i Sentralavtalen, som utløper 30. april 2020.

– Ved forrige avtalerevisjon i 2015 ble hovedavtalene videreført for inneværende periode, i all hovedsak uten innholdsmessige endringer. Det er ikke uvanlig at reforhandlinger av hovedavtaler i norsk arbeidsliv bare fører til små endringer i avtaleverket, sier Thomas Keiserud, fagsjef for kollektiv arbeidsrett i Finans Norge.

Han forteller at som et ledd i forberedelsen til forhandlingene ble Finans Norges arbeidsgivermedlemmer før sommeren invitert til å komme med innspill. Tilbakemeldingene som ble gitt tas med i prosessen videre.

– Vår overordnede ambisjon er å modernisere og øke avtalenes brukervennlighet. I tillegg mener vi at enkelte innholdsmessige sider av avtalen bør endres. Dette håper vi partene går med på i januar, sier Thomas Keiserud.

Thomas Keiserud

Thomas Keiserud

Forhandlingsdirektør/advokat MNA

917 01 996 Thomas.Keiserud@finansnorge.no