Vær åpne og gi folk en sjanse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vær åpne og gi folk en sjanse

Mange arbeidsgivere er ikke klar over hvilken hjelp og støtte det offentlige kan gi bedrifter som ønsker å ansette personer eller beholde ansatte med ulike funksjonsnedsettelser. En ny handlingsplan fra regjeringen gir en oversikt over de virkemidlene det offentlige tilbyr arbeidsgivere og arbeidstakere i slike tilfeller.

Bilde av Runa Opdal Kerr som holder innlegg på Gjensidiges mangfoldskonferanse onsdag 18. desember.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr holdt innlegg på Gjensidiges mangfoldskonferanse onsdag 18. desember.

Regjeringen la nylig frem en egen handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025. Et viktig innsatsområde er inkludering i arbeidslivet og handlingsplanen gjennomgår virkemidlene det offentlige tilbyr arbeidsgivere og arbeidstakere for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i jobb.

– Som arbeidsgiverorganisasjon har Finans Norge et viktig ansvar for å informere om og veilede våre medlemsbedrifter i virkemiddelapparatet som skal legge til rette for bedre inkludering, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Hun benytter anledningen til å også minne om veiviseren til NAVs virkemiddelapparat som partene i arbeidslivet lanserte i fjor.

«Vi bare gjør det»

Flere ledere i finansnæringen tar til orde for at mangfold i arbeidslivet bidrar til innovasjon og verdiskaping. Gjensidige har et eget slagord for sin mangfoldssatsing – «Vi bare gjør det!» – og arrangerer en egen mangfoldsdag for å bevisstgjøre og informere de ansatte om hvorfor mangfold er viktig. Bedriften benytter flere av NAVs virkemidler, og har blant annet inngått en samarbeidsavtale med NAV i Oslo for å bidra til at personer med hull i CVen får en mulighet hos Gjensidige. Marie Therese Stavseth, HR-spesialist hos Gjensidige, gir følgende råd til andre virksomheter som ønsker til å bidra til inkludering:

– Vær åpne og gi gode folk en sjanse. Det trenger ikke være noe galt med en person selv om det er et «hull» i CVen. Og vær tydelig til NAV om hva slags type mennesker og kvalifikasjoner dere er ute etter, slik at de kan spisse sine søk mot stillingen, uttaler Stavseth, som er svært fornøyd med NAV-samarbeidet så langt.

Verktøykasse for mangfold og likestilling

I 2017 la partene i finansnæringen frem en rekke tiltak for hvordan bedriftene konkret kan jobbe for å oppnå bedre mangfold og likestilling. Dette har resultert i finansnæringens egen verktøykasse. Her vektlegges bl.a. eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.