Nibor kan brukes som referanse også etter årsskiftet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nibor kan brukes som referanse også etter årsskiftet

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) har sendt søknad til Finanstilsynet om godkjenning som administrator for Nibor etter kravene i EUs Benchmarksforordning. Slik søknad er et krav for at Nibor fortsatt kan benyttes som referanserente i EU også etter årsskiftet. Finanstilsynet har informert det europeiske tilsynet på verdipapirområdet – ESMA – om at søknad er mottatt.

EUs benchmarksforordning er tatt inn i norsk lov

Nibor (Norwegian interbank offered rate) er de viktigste referanserentene for aktiviteter, instrumenter og avtaler knyttet til norske kroner. Nibor administreres av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe), et datterselskap av Finans Norge. NoRe og organiseringen av Nibor-arbeidet er godkjent av Finansdepartementet etter den gjeldende norske referanserenteloven.

EUs Benchmarksforordning (BMR) ble tatt inn i norsk lov 6. desember. Det forventes at forordningen vil være tatt inn i EØS-avtalen med det aller første. Kravene i BMR er mer detaljerte enn det som følger av dagens norske lovregler, og krever både justeringer av Nibor-rammeverket og en ny formell godkjenning av NoRe som administrator for Nibor. Godkjenning skal gis i Norge av Finanstilsynet.

NoRe søkte 12. desember om godkjenning som administrator for Nibor etter BMR-kravene. Søknaden er basert på en revidert metodikk, jf. høringsnotat publisert 20. august, og utvidet rammeverk for øvrig. Det nye rammeverket vil bli offentliggjort av NoRe i løpet av denne uken. Det presiseres at definisjonen av Nibor ikke er endret.

Søknad om godkjenning er krav for fortsatt bruk

I henhold til BMR er det et krav om at søknad om godkjenning etter BMR-reglene er sendt før årsskiftet for at en referanserente fortsatt skal kunne benyttes i EU (EØS) etter 1.1.2020. De aktuelle referanserentene vil da kunne benyttes som referanseverdier helt frem til søknad eventuelt er avslått. Med NoRes søknad vil Nibor kunne benyttes som referanserente også etter årsskiftet.

EUs tilsynsmyndighet på verdipapirområdet, European Securities and Markets Authority (ESMA), publiserte 13. desember en oversikt over mottatte søknader i EU/EØS. ESMAs oversikt inkluderer alle administratorer av referanserenter som har søkt om godkjenning, men hvor en konklusjon ikke enda foreligger. ESMAs oversikt inkluderer NoRes søknad sendt til Finanstilsynet.