Vil satse mer på forebygging av vær- og naturskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil satse mer på forebygging av vær- og naturskader

mennesker rundt bord
Klima- og miljøminsiter Ola Elvestuen tok godt i mot Turid Grotmoll, Styreleder Finans Norge og adm.dir Fremtind Forsikring, Helge Leiro Baastad, adm.dir Gjensidige Forsikring.

Finans Norge mener samfunnet i større grad må tilpasses endrede vær- og klimaforhold. Representanter fra forsikringsnæringen har møtt klima- og miljøminister Ola Elvestuen, for å rette oppmerksomheten mot forebygging av skader.

Klimaendringene vil ramme lokalsamfunn ulikt. Samtidig er det stor forskjell på hvor godt rustet kommune-Norge er til å takle ekstremvær.

Skadestatistikk fra Finans Norge viser en økning i erstatningsutbetalingene etter værskader på bygninger og innbo. De ti siste årene er det utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til slike skader i Norge. I tillegg kommer store skader på infrastrukturen, for eksempel på veier og bruer når uværet herjer.

Viktig sikringsarbeid

Vannskadene øker og mange skader kommer i kjølvannet av kraftige regnbyger. Kraftig regn på relativt kort tid trekker skadetallene opp.

Finans Norge og forsikringsselskapene fremhever også behovet for flom- skredsikring. Sikring av utsatte steder er grunnleggende for folks trygghet i hverdagen. Vi har sett flere eksempler på at god flom- og skredsikring er avgjørende for å begrense skadene etter flom og jordras.

–Forsikringsselskapene bidrar gjerne med konkrete og detaljerte data slik at kommunene får bedre bakgrunn for skadeforebygging, sier skadedirektør i Finans Norge Hege Hodnesdal.

Økt samarbeid

I møtet mellom forsikringsnæringen og regjeringens representanter, la forsikringsselskapene vekt på at vi må lære av hverandre. Dessuten er det miljøvennlig å forebygge skadene og dermed unngå at de skjer.

–Vi er glade for at miljøministeren ville møte oss for å få innspill fra forsikringsnæringen. Samarbeid på tvers er nødvendig for å få bedre oversikt over hvor og hvordan de værrelaterte skadene treffer oss, sier Hodnesdal i Finans Norge.