Verktøy for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verktøy for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Illustrasjonsfoto: Utstillingsdukker - mann og kvinne

– Finansnæringen skal ha arbeidsplasser der ansatte behandler hverandre med respekt. Seksuell trakassering bryter klart med dette og er totalt uakseptabelt, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Nå har Likestillings- og diskrimineringsombudet utviklet en quiz som skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering.

Det er viktig at alle bedrifter har gode varslingsrutiner for seksuell trakassering, og retningslinjer for hvordan ansatte skal opptre overfor hverandre, samtidig som ledelsen er tydelig på oppfølgingen av dette.

En samtale mellom leder og ansatte er et viktig første skritt i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Likestillings- og diskrimineringsombudet har derfor utviklet en quiz som skal gjøre det lettere å sette i gang den vanskelige samtalen.

Quizen består 12 spørsmål med svaralternativer og muligheten til å diskutere rundt disse.

– Dette verktøyet kan være en fin måte å tilnærme seg problemstillingen og få snakket ut om et vanskelig tema, sier arbeidslivsdirektøren i Finans Norge.