Nå skal det satses på mer personlig økonomi i skolen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nå skal det satses på mer personlig økonomi i skolen

En klasse som får undervisning. Foto.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la i dag frem de nye læreplanene som innføres fra neste høst. Personlig økonomi blir da del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og skal inngå i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. 

– Endelig skal skolene satse på et tema som blir stadig viktigere for at de unge skal kunne mestre voksenlivet. Finans Norge er glad for at elevene skal få mer systematisk opplæring i personlig økonomi. Dette er noe vi har arbeidet for i mange år, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.  

Krevende mål

De nye læreplanene er ambisiøse, og det kan bli krevende å gjennomføre dem. Et av målene er at det skal bli mer dybdelæring i skolen, men timetallet i fagene skal ikke økes. Samtidig er det mange kompetansemål som skal nås.

Personlig økonomi skal inn i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, med kompetansemål i matematikk på flere trinn, i samfunnsfag og samfunnskunnskap. Selv om temaet ikke er eksplisitt nevnt i andre fag, kan det også passe inn i målene til fagene utdanningsvalg og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Kompetansemålene i samfunnsfag handler mye om å kunne «reflektere, vurdere og drøfte», og i matematikk skal elevene få «hjelp til å ta ansvarlige livsvalg ved blant annet å vurdere, planlegge, tolke, formulere og løse problemer.»

– Flere av medlemmene våre har opplæring i personlig økonomi som et prioritert område, og de vil fortsette å samarbeide med skolene om opplæringen. De nye læreplanene viser at det nok fortsatt vil være stort behov for tilrettelagt materiell og bistand til lærerne når planene skal implementeres, sier Kreutzer.