Mer effektiv og riktig pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer effektiv og riktig pensjon

1,4 millioner nordmenn har innskuddsbasert tjenestepensjon. Nå skal det bli enklere for arbeidsgiverne å gi informasjon til pensjonsselskapene, og arbeidstagerne bli sikrere på at de får riktig pensjonsinnbetaling.

Kvinne som sitter i sofaen med en laptop.Illustrasjonsfoto.

I dag rapporterer arbeidsgiverne lønnsinformasjon om den enkelte ansatte til a-ordningen. I tillegg må arbeidsgiverne rapportere den samme informasjonen til det pensjonsforetaket som har pensjonsordningen i firmaet. Det er lønnsinformasjonen som avgjør hvor mye som skal spares til pensjon for den enkelte. Dette er både arbeidskrevende for arbeidsgiverne, og en kilde til feil i pensjonssparingen.

Finansdepartementet ba derfor i sommer Skatteetaten, i samarbeid med Finanstilsynet, Finans Norge og Nav og SSB, utrede om opplysninger som allerede rapporteres fra arbeidsgivere til offentlige myndigheter kan gjøres tilgjengelig for beregning av privat tjenestepensjon. 

Rapporten ble offentliggjort denne uken, og skisserer en løsning der arbeidsgivers allerede innrapporterte opplysninger om inntekt og arbeidsforhold til Skatteetaten og Nav deles med pensjonsforetak. 

Besparelser for næringslivet - gevinst for arbeidstagerne

Forslaget kan ha flere positive virkninger både for arbeidstagere, næringslivet og pensjonsselskapene.

Ordningen er beregnet å redusere næringslivets rapporteringskostnader med 720 millioner kroner årlig, og med 319 millioner kroner for pensjonsselskapene over ti år.

Det er også beregnet at flere arbeidsgivere vil rapporterer riktig pensjonsforpliktelse, og at det vil øke innbetalingen av pensjonssparing med mellom 1 og 2 milliarder kroner.

– Det er svært positivt at skatteetaten så raskt har kommet tilbake med en løsning, og vi vil oppfordre finansdepartementet til å ha en hurtig implementering av forslagene. Her er det så mye å tjene for så mange, at det ikke finnes gode grunner til å bruke mer tid enn nødvendig, sier direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.