Lavere gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,6 prosent i oktober, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var en nedgang i veksten hos ikke-finansielle foretak og husholdninger som bidro til å trekke hovedindikatoren ned. Kommuneforvaltningen erfarte økt gjeldsvekst i perioden.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 6 004 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Figur over tolvmåneders vekst i innenlandsk lånegjeld

Lavere vekst for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst ble redusert med en tidel til 5,0 prosent i oktober. Veksten har avtatt over en lengre periode og befinner seg godt under forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent. SSB viser i sin omtale til at endring av perioden hvor studielån gjøres om til stipend (fra november til juli) bidrar til at veksten ligger på et lavere nivå. Det anslås at denne justeringen tilsvarer 0,2 prosentpoeng lavere kredittvekst fra og med juli til og med oktober 2019. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 610 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak ned

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. Etter et solid hopp i veksten forrige måned ble bevegelsen i stor grad reversert i oktober og tolvmånedersveksten endte på 6,1 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 855 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak forble uendret på 5,9 prosent i oktober. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 865 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig steg tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån fra 2,5 prosent til 3,2 prosent i perioden.