Hovedstyremøte i Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedstyremøte i Finans Norge

Torsdag 7. november ble det avholdt hovedstyremøte i Finans Norge. Hovedstyret fikk orientering om aktuelle næringspolitiske saker, og i tillegg behandlet styret arbeidet med finansskatt og vedtok budsjett for 2020 for Finans Norge.

Ved innledningen til møtet holdt Hedvig Moe, konstituert sjef i Økokrim en god og informativ gjennomgang av Økokrims arbeid med særlig vekt på samarbeid med finansnæringen. Moe understreket at det var et godt og tillitsfullt samarbeid mellom økokrim og finansnæringen i Norge, og ønsket å videreutvikle dette. Moe gikk også gjennom aktuelle trender og trusler på området økonomisk kriminalitet.

Hovedstyret fikk orientering om aktuelle næringspolitiske saker på bankområdet, herunder arbeidet med ny boliglånsforskrift, og referanserenter. På livområdet fikk hovedstyret orientering om arbeidet med å etablere felles infrastruktur i forbindelse med etableringen av systemet med egen pensjonskonto. Og på skadeområdet er det nå blitt etablert offentliggjøringen av en årlig klimarapport.

Finansskatt og kapitalmarkedsdag

Det videre arbeidet med finansskatt ble diskutert. Det er innhentet rapporter fra Copenhagen Economics og PwC som ser på effekten av den innførte finansskatten, og vurderer alternative modeller for beskatning. Hovedstyret vil følge arbeidet videre.

26. mars arrangerer Finans Norge kapitalmarkedsdag i London, med bekreftet deltagelse fra finansminister Siv Jensen og tilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Budsjett 2020

Hovedstyret besluttet budsjett for Finans Norge for 2020. Budsjettet innebærer en nominell økning på 2,0 % fra 2019. Innenfor denne rammen er det også gjort prioriteringer i tråd med signaler fra styret.

Søknad om medlemskap fra Nordic Credit Rating blir tatt til følge. I tillegg ble Trond Fladvad (Storebrand) oppnevnt som erstatter for Tom Granquist (Storebrand) som medlem av Bransjestyret Risiko og Skade