Et regulatorisk fremskritt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Et regulatorisk fremskritt

Finanstilsynet har offentliggjort kriteriene for deltagelse i den regulatoriske sandkassen. Dette er et stort skritt i riktig retning selv om nåløyet for deltagelse er trangt.

Ideen med en regulatorisk sandkasse er at nye virksomheter og finansielle tjenester skal få lansere disse under tett oppfølging av Finanstilsynet, og der det i løpets gang skal avklares hvilke tillatelser nye aktører må ha.

Målsettingen med sandkassen er å:

  • bidra til at innovative virksomheter får økt kunnskap om regelverket
  • bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet
  • bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører

– Vi mener Finanstilsynet treffer godt med disse tre formålene for sandkassen. Det er meget bra at tilsynet selv ser behovet for å øke egen forståelse av teknologiske løsninger som et særlig mål for sandkassen, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge.

Kriterier for deltagelse

Finanstilsynet påpeker at deltakere i sandkassen kan være eksisterende finansforetak, nye aktører som vil tilby finansielle tjenester, eller aktører utenfor finansnæringen som tilbyr tjenester til virksomheter under tilsyn.

For å delta i sandkassen, lister Finanstilsynet opp følgende kriterier:

  • Tilknytning. Er tjenesten knyttet til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde?
  • Nytte. Vil tjenesten gi fordeler for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet?
  • Innovasjon. Representerer tjenesten en teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt?
  • Behov. Er deltakelse i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse avgjørende for at tjenesten skal kunne realiseres?
  • Klar til deltakelse. Er foretaket og tjenesten klar til å starte deltakelse i den regulatoriske sandkassen?

– Nåløyet for deltagelse ser ut til å bli ganske trangt. Det skal derfor bli interessant å få definert disse kriteriene i litt mer detalj, sier Staavi.

Finanstilsynet vil lage et eget søknadsskjema for deltagelse. Søknadsskjema og frist for deltagelse i sandkassens første pulje vil bli publisert før utløpet av 2019.

– Finans Norge har vært pådriver for en slik sandkasse lenge. Vi mener potensialet for å utvikle nye, gode og spennende finansielle tjenester som kan ha et marked også utenfor Norge, er til stede. Da må aktørene få forske i mulighetene.

– Vi har sett en utvikling der mange nye aktører har samarbeidet med etablerte aktører fordi de har trengt tillatelser og kunder. Med en sandkasse på plass, kan man håpe at veien bli enklere for litt flere. Det er positivt, sier Staavi.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no