Egen pensjonskonto – oppdatert ordliste

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Egen pensjonskonto – oppdatert ordliste

Arbeidsgruppe språkprosjektet har nå utarbeidet endelige definisjoner av termene: egen pensjonskonto, medlemstid og risikoreduserende tiltak. Disse er lagt inn i ordlisten på Finans Norges sider.

Dette er en videreføring av det vellykkede samarbeidet med klarspråk som næringen startet for tre år siden. All erfaring tilsier at det er viktig å snakke klart og tydelig til kundene og ha dette i bakhodet når arbeidet med å informere om egen pensjonskonto starter.

Vi håper derfor at alle selskapene vil bruke disse termene og ellers følge den språkstandarden som ble utarbeidet den gang.

Til orientering er det også nedsatt en egen prosjektgruppe, med representanter fra selskapene, som skal utarbeide standardisert informasjon om egen pensjonskonto. 

Om Finans Norges språkprosjekt

Plakat med tekst

Språkprosjektet ble satt i gang sommeren 2015. Arbeidet er forankret i Bransjestyre liv og pensjon (BLP) som har definert Bedre forbrukerkommunikasjon og forbrukervern som et viktig arbeidsområde.