Debatt om grønne rabatter i EU

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Debatt om grønne rabatter i EU

EU-kommisjonen ser på såkalte grønne kapitalkravsrabatter som et mulig verktøy for å øke kapitalstrømmene til grønne prosjekter, men forslaget møter motstand blant annet fra Den europeiske sentralbanken (ESB). Forslaget innebærer reduserte kapitalkrav til banker for utlån til grønne prosjekter. 

Valdis Dombrovskis, visepresident i EU-kommisjonen, sier i et intervju med Financial Times at han vil vurdere å innføre kapitalkravsrabatt på bankers klimavennlige utlån. Dette kan ifølge Dombrovskis gi bankene økte incentiver til å finansiere energieffektive hjem, nullutslippstransport og andre grønne investeringer ved å redusere mengden kapital bankene må holde for slike utlån.

Han uttaler videre at en grønn kapitalkravsrabatt for bankutlån er noe kommisjonen må undersøke videre. Dombrovskis leder EU-kommisjonens avdeling for finansiell regulering og har blant annet ansvaret for EUs planer om å kanalisere 1 billion euro til grønne investeringer.

Uenighet om forslaget

Forslaget om grønne kapitalkravsrabatter har imidlertid møtt motstand fra flere andre deler av EU-myndighetene. Forrige uke var Andrea Enria, Leder for representantskapet i Den europeiske sentralbanken (ESB), ute og advarte mot å innføre kapitalkravsrabatter som ikke reflekterer den underliggende risikoen i bankenes utlån for å oppnå andre mål. «Vårt mandat er å gjøre bankene tryggere», sa Enria i sin tale.

Dombrovskis sier at han anerkjenner motstanden mot forslaget, og at han er klar over at grønne utlån ikke nødvendigvis har lavere risiko.

En del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans

– Forslaget om grønne kapitalkravsrabatter er opprinnelig en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans, forklarer Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.

– I denne handlingsplanen skriver EU-kommisjonen at de vil vurdere om det skal gjøres endringer i kapitalkravsregelverket for banker, slik at kapitalkravene bedre gjenspeiler risikoen til bærekraftige eiendeler. Ifølge kommisjonen vil en eventuell kapitalkravsrabatt for grønne utlån baseres på EUs taksonomi for bærekraftig virksomhet.

For å støtte EU-kommisjonen i den faglige vurderingen, har Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) fått i oppdrag å utrede hvorvidt en egen behandling av grønne utlån, i form av et redusert kapitalkrav, er risikofaglig begrunnet.

EBA har imidlertid varslet at det vil ta tid før de kan komme med en konkret anbefaling på denne problemstillingen, da de har utfordringer med å samle inn datamaterialet som er nødvendig for å analysere dette spørsmålet. Dette skyldes blant annet at risikoen knyttet til klimaendringene er en fremtidig risiko med meget stor usikkerhet knyttet til seg, og hvor historiske data har begrenset nytte.

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no