11

Gå til hovedinnhold

11

Vannskader i kjølvannet av ekstremnedbør

I høst er det registrert svært mange vannskader på grunn av ekstremnedbør i deler av landet. Hittil i år er det meldt inn vannskader for over 2,3 milliarder kroner i boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Dette er en økning på fem prosent...

Bil kjører gjennom vann. foto.
Styrtregn fører til flere vannskader, viser Finans Norges skadestatistikk for tredje kvartal. Foto: Aleksandr Lesik/Adobe

Skadestatistikk etter tre kvartaler

Skadestatistikken etter tredje kvartal er klar. Statistikken viser at det har vært mange vannskader, men litt færre brannskader. Hittil i år er det også vært mer tyveri av og fra motorkjøretøy, mens det er noe mindre glasskader.  Her er alle tallene (excel)

Et regulatorisk fremskritt

Finanstilsynet har offentliggjort kriteriene for deltagelse i den regulatoriske sandkassen. Dette er et stort skritt i riktig retning selv om nåløyet for deltagelse er trangt.

Sviktende grunnlag for skjerpet boliglånsforskrift

Veksten i boligpriser og gjeld i 2016 ga grunn til bekymring, og innstramninger i boliglånsforskriften fra januar 2017 var begrunnet. Forskriften virker nå etter sin hensikt, og bør derfor ikke strammes inn ytterligere, skriver Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen 12. november.

Kompetanse er avgjørende

Tilgang til god kompetanse er avgjørende for finansnæringen. For å bidra til dette ønsker Finans Norge å påvirke kompetansepolitikken og legger nå frem en bred kompetansepolitisk posisjon for høyere utdanning og livslang læring. Neste skritt er en...

Bilde av en som sitter og lærer foran en pc med hodetelefonene på

Hvordan manøvrere i landskapet av informasjon om klimarisiko

Med økende oppmerksomhet om finansiell risiko knyttet til klimaendringer etterspør finanssektoren nå mer informasjon om klima relevant for sine beslutninger. En ny rapport fra CICERO gjennomgår hva slags informasjon som i dag tilbys og hvordan ulike kilder kan brukes til å forstå klimarisiko.

Invitasjon: Videre arbeid med alternative referanserenter

Arbeidsgruppen som har utredet alternative referanserenter i Norge har tidligere anbefalt Nowa som et egnet alternativ. Arbeidet går nå inn i en ny fase hvor en bredere gruppe inviteres til å delta. Se Norges Banks hjemmeside for invitasjon og mer informasjon om arbeidet.

Kraftig vekst av kontaktløse betalinger

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i oktober ble utført 167,9 millioner kortkjøp, en vekst på 3,5 prosent i forhold til oktober 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 54 milliarder kroner, en økning på 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Finansiell stabilitet 2019

Norges Bank publiserte 5. november rapporten «Finansiell stabilitet 2019». Norges Bank påpeker her at de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet er høy gjeld i husholdningene, høye boligpriser og høye næringseiendomspriser, men at den samle...

Graf fra Finansiell stabilitet. Norges Bank.

Varsel om farlig vær på mobilen

Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak en ny varslingstjeneste på mobilen. Hensikten er å kunne varsle folk i tide om ventet uvær. – Dette er et strålende tiltak som bidrar til både beredskap og forebygging, sier...

Bølger slår innover land. Foto.
Foto: NTB scanpix

Arbeidstidsregler til besvær

Fremtiden blir mer og mer digitalisert, noe som åpner for en mer fleksibel arbeidshverdag. Da kan arbeidstidsregler være til besvær, skriver arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr på sin blogg.