Verktøykassen ga førsteplass på likestilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verktøykassen ga førsteplass på likestilling

Sparebanken Sogn og Fjordane viser at systematisk arbeid med likestilling og mangfold gir resultater. Arbeidet har resultert i topplassering i SHE-indeksen, en likestillingsmåling fra SHE Community og EY. Oppskriften er finansnæringens egen.

Bilde av Eirik Rostad Ness Sparebanken Sogn og Fjordane
– Vi jobber systematisk med likestilling og mangfold ved rekruttering, og måtte gå en ekstra runde ved ansettelse av leder for privatmarkedet. Først i runde to meldte det seg kvinnelige søkere, og en av dem ble også ansatt, forteller Eirik Rostad Ness.

I 2017 la tariffpartene i næringen frem et utvalgsarbeid om likelønn og likestilt deltakelse. Arbeidet inkluderte en verktøykasse med anbefalte tiltak for å fremme likestilling. Disse tiltakene har Sparebanken Sogn og Fjordane tatt i bruk.  

Likestillingsindikatorer – også lokalt

I tillegg til verktøykassen, ble partene enige om sju likestillingsindikatorer for å vise likestillingsutviklingen i næringen. Eirik Rostad Ness, HR-direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, satt i det partssammensatte utvalget for Finansforbundet, den gang som tillitsvalgt. Som HR-direktør i samme bank har Rostad Ness bidratt til å sette tiltakene fra verktøykassen i system og utvikle lokale likestillingsindikatorer.

Viktig med forankring

Rostad Ness trekker frem forankring i styret og toppledelse, og tett samarbeid med de tillitsvalgte som viktige suksesskriterier. Arbeidet har kastet av seg og resultert til topplassering i den såkalte SHE-indeksen[1].

– Topplasseringen skaper stolthet i organisasjonen og vi har fått positive tilbakemeldinger fra kunder som setter pris på at banken er opptatt av verdier som likestilling, mangfold og bærekraft, sier HR-direktøren i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Finans jobber med likestilling og mangfold

Til tross for et frynsete rykte skårer mange finansbedrifter godt på ulike likestillingsindekser. Fem av de 15 bedriftene øverst på SHE-indeksen er fra finansbransjen.

– For finansnæringen er det avgjørende å følge med på viktige utviklingstrekk, både for å kunne plukke morgendagens vinnere og ikke minst overleve selv i den globale konkurransen. Bedriftene opplever at mer mangfold bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet og jobber derfor mer systematisk med dette, mener Finans Norges Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Hun trekker også frem at finansnæringens likestillingsindikatorer har hatt en positiv utvikling de siste årene. Men det tar tid. Fortsatt er bare hver tredje lederstilling i finans besatt av en kvinne.


[1] SHE-indeksen er en likestillingsmåling fra SHE Community og EY. I Indeksen teller kjønnsbalanse i ledelsen 80% og andre likestillingstiltak 20%. 

Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingss...

Kvinne og mann på arbeidsplass. Foto.
Foto: ndabcreativity / adobe stock

Verktøykasse for mangfold og likestilling

Finans Norge anbefaler følgende tiltak for å oppnå økt mangfold, likestilling og likelønn. Her vektlegges blant annet eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.

fargerike.folk.folkemengde.mangfold.