Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Norges Banks hovedstyre holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent og forventer en stabil renteutvikling fremover.

 

Dagens beslutning kommer etter et såkalt mellommøte, hvor det kun publiseres en pressemelding og ikke oppdaterte prognoser i Pengepolitisk rapport.

Forventer fortsatt en stabil styringsrente

I dagens pressemelding viser Norges Bank tilbake til beslutningen i september hvor styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentpoeng. Siden den gang påpekes det at norsk økonomi fortsetter fremgangen som tidligere anslått, men at usikkerheten internasjonalt fortsatt er tilstede.

Norges Bank viser videre til at den underliggende prisveksten har utviklet seg som forventet. Imidlertid vil den svake kronen kunne føre til økt importert inflasjon i tiden som kommer. Norges Bank gir uttrykk for at deres vurdering av utsiktene og risikobildet taler for å ikke endre foregående kommunikasjon om at styringsrenten sannsynligvis vil forbli på dagens nivå den nærmeste tiden.

Figuren viser styringsrenten med usikkerhetsvifte