Statsbudsjettet: Høring i finanskomiteen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statsbudsjettet: Høring i finanskomiteen

Idar Kreutzer i høring i Stortingets finanskomite. Foto.

Finans Norge deltok mandag på høring i Stortingets finanskomité hvor vi presenterte næringens viktigste innspill i anledning statsbudsjettet for 2020.

 

Våre viktigste punkter under høringen kan oppsummeres som følger:

  • Den strammere innretningen i årets budsjett er viktig og riktig
  • Hovedutfordringene for norsk økonomi fremover er å skape nye arbeidsplasser, skape verdier og nå ambisiøse klimamål. Det er nødvendige med målrettede tiltak og bedre insentiver som gjør det lønnsomt å investere i morgendagens teknologi og forretningsmodeller, og stimulere til kapitaldannelse.
  • Finansnæringen har en avgjørende rolle i omstilling av norsk økonomi. Mer enn 80 prosent av norsk næringsliv finansieres av norske banker. Næringen er underlagt streng regulering og en særlig skattebyrde. Det er viktig å ikke begrense finansnæringens mulighet til å bidra til omstillingen.
  • Arbeidet med en provenynøytral omlegging av finansskatten må videreføres. Den vesentlige økningen fra tidligere gir konkurransemessige ulemper.

Vi fikk spørsmål fra medlemmer av komiteen knyttet til skattekostnaden ved dagens førhøyede arbeidsgiveravgift for finansnæringen, hvilke konkrete insentiver som må til for en bærekraftig omstilling og behov for økt teknologikompetanse i Finanstilsynet.

Kreutzer benyttet anledningen å understreke betydningen av videre oppfølging av kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger, herunder en utvidelse av forslag til opsjonsbeskatning i oppstartsbedrifter; en mer målrettet bruk av offentlige innkjøp og økt fokus på klimatilpasning, herunder flom- og skredforebygging.