Fornuftig stramt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fornuftig stramt

Idar Kreutzer. Foto.
– Regjeringen legger opp til en klok bruk av oljepenger neste år, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Regjeringen legger opp til en noe strammere oljepengebruk i statsbudsjettet for 2020. Det er fornuftig og i tråd med Finans Norges forventninger til budsjettet.

Norsk økonomi er fortsatt som en stabil øy i et opphørt hav. Som en av få økonomier i verden, har det over tid vært god og stabil vekst i norsk økonomi. Det er få tegn til utfordringer i nøkkeltallene også neste år. Regjeringen forventer at bruttonasjonalproduktet skal vokse 2,5 prosent og at arbeidsledigheten skal falle videre.

Negativ budsjettimpuls

Regjeringen legger opp til å bruke noe mindre oljepenger i 2020 enn man har gjort i 2019. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet er foreslått til 243,6 milliarder mot 246,2 milliarder i 2019. I sum legger regjeringen opp til en budsjettimpuls på -0,2 prosent.

Budsjettimpulsen er et av de mest interessante nøkkeltallene i budsjettet. Tallet gir et bilde av om oljepengebruken er med på å gi mer gass, er nøytral eller holder litt igjen i økonomien. Tallet beregnes ved å se på endringen i det prosentvise forholdet mellom strukturelt oljekorrigert underskudd og BNP for fastlands-Norge fra år til år. Et negativt tall betyr at oljepengebruken som andel av BNP forventes å være lavere i 2020 enn i 2019.  

Oljepengebruken stipuleres til å bli 2,6 prosent av oljefondet. Det betyr at regjeringen legger seg langt under handlingsregelens krittmerke på 3,0 prosent.

– Klok oljepengebruk

– Regjeringen legger opp til en klok bruk av oljepenger neste år. I en situasjon der norsk økonomi går godt, er det viktig at statsbudsjettet ikke skaper ekstra press i økonomien. Det kunne ført til et press opp for rentene med en påfølgende uheldig kronestyrkelse, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Dette er det første budsjettet regjeringen Erna Solberg legger frem med et flertall bak seg på Stortinget.

– Når vi har en flertallsregjering, er det også å håpe at vi nå ikke får usikkerhet og overraskelser i stortingsbehandlingen, sier Kreutzer.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Nasjonalbudsjettet 20201
Klippet fra Finansdepartementets melding.

 

2018

2019

2020

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

2,2

2,7

2,5

Sysselsetting, personer

1,6

1,6

1,0

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,8

3,5

3,4

Arbeidsledighetsrate, registrert(nivå)

2,5

2,2

2,1

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2020-kroner

226,8

246,2

243,6

Budsjettimpuls2

-0,4

0,5

-0,2

Uttak fra SPU3

2,5

2,9

2,6

¹ Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

3 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året. 

Saker med betydning for finansnæringen

Her er listen over saker med betydning for finansnæringen som vi har funnet så langt. Bl.a. er det klart det ikke blir noen endringer i finansskatten i 2020. Saken vil bli oppdatert utover dagen.

Siv Jensen. Foto.
Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro.

Handlingsregelen for dummies

Tom Staavi oppdaterer sin gamle slager om handlingsregelen i forbindelse med at statsbudsjettet legges fram. Her er en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen.

Tom Staavi. Foto.
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no