Økt gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt gjeldsvekst

Graf viser tolvmånedersvekst i innenlandsk lånegjeld (K2).

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) økte til 5,8 prosent i september, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var særlig veksten hos ikke-finansielle foretak som bidro til å trekke opp hovedindikatoren. Kommuneforvaltningen erfarte en marginal økning i gjeldsveksten, men veksten avtok i husholdningene.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 968 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Lavere vekst for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst ble redusert med en tidel til 5,1 prosent i september. Veksten har avtatt over en lengre periode og befinner seg godt under forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent. SSB viser i sin omtale til at endring av perioden hvor studielån gjøres om til stipend (fra november til juli) bidrar til at veksten ligger på et lavere nivå. Det anslås at denne justeringen tilsvarer 0,2 prosentpoeng lavere kredittvekst fra og med juli til og med september 2019. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 593 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Hopp i gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. Etter en sideveis bevegelse over noen måneder steg veksten med hele 1,2 prosentpoeng til 6,9 prosent i september. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 841 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak steg med tre tideler til 5,9 prosent i september. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 834 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig forble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån uendret på 2,5 prosent i perioden.